Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie


CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie

Nr. _______________Din __________________
Partile contractante:
Agentia de turism intermediara MAGIC TRAVEL SRL cu sediul în Targu Mureş, Bld. Pandurilor nr. 96/13,  puncte de lucru:  Targu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 53, tel. 0365424476/ 0744582231 e-mail: office@mtravel.ro / Reghin, str. Petru Maior nr. 50 e-mail: reghin@mtravel.ro; numar de inregistrare la Registrului Comertului din Targu Mures sub nr. J26/1502/2006, cod de inregistrare fiscala 19056509, conturi bancare RO54BTRL02701202B66818XX – RON si  RO29BTRL02704202B66818XX – EUR deschise la Banca Transilvania Targu Mures, titulară a Licenţei de turism nr. 392/19.12.2018, pentru agentia MAGIC TRAVEL, reprezentată prin d-na  Annamaria Cont-Stoica, în calitate de administrator, posesor brevet de turism nr. 10108/2005, denumita in cele ce urmeaza Intermediar, actionand in numele si pe seama Agentiei de turism organizatoare AEROVACANTE – SC AEROVACANTE SRL cu sediul in Bucuresti, str. Mantuleasa nr. 31, et. 1, sector 2, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/14212/20.11.2015, Cod Unic de Inregistrare RO35249170, cod IBAN RO09 BTRL EURC RT03 3078 8701, deschis la Banca Transilvania sucursala Lacul Tei - Bucuresti, polita de asigurare la Societatea de Asigurare City Insurance cu sediul în localitatea BUCURESTI, Bd.Barbu Vacarescu nr.241A,, telefon 0212105474, Nr. 000000985 valabila pana la data de 15.12.2019 valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum de 500.000 EUR privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, cu licenta de turism nr 1074/11.02.2019, reprezentata prin Domnul Horea Belenes in calitate de Administrator, denumita in acest contract AGENTIA/Organizatorul/Agentia de turism organizatoare

si

Calatorul / Reprezentantul calatorului,

Domnul / Doamna ________________________________________, domiciliat(a) în ___________________, telefon _______________________,

Email _________________________________, posesor al CI/BI seria _____, nr. _________________, eliberat de ___________ la _____________

CNP __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.,


au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.

I. DISPOZITII GENERALE
1. Pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract a fost organizat de Societatea Comerciala SC AEROVACANTE SRL. cu sediul social si punct de lucru in Bucuresti, str.  Mantuleasa nr.  31, et. 1, sector 2, societate inregistrata la ORC Bucuresti sub nr . J40/14212/20.11.2015, Cod Unic de Inregistrare RO35249170, cod IBAN RO09 BTRL EURC RT03 3078 8701, deschis la Banca Transilvania sucursala Lacul Tei – Bucuresti, cu Licenta de turism categoria Agentie ORGANIZATOARE nr 1074/11.02.2019 care garanteaza buna executare a acestuia în baza contractului încheiat cu Agentia.
2. Agentia comercializeaza pachete de servicii de calatorie în urmatoarele variante:
a) servicii de calatorie la cererea clientului, care se refera la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitarilo r calatorilor, denumite în continuare servicii la cerere;
b) servicii de calatorie preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, brosuri, pliante si alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard;
c) servicii de calatorie interne, comercializate pe baza de vouchere de servicii de calatorie interne sau bilete de odihna si/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie sau alt inscris anexat contractului. Aceste servicii reprezinta un caz particular al serviciilor de calatorie din oferta standard.
Prezentul contract detine prevederi comune celor trei variante de servicii de calatorie, precum si prevederi specifice fiecareia dintre ele.
3. Bonul de comanda, confirmarea de servicii, biletul de odihna si/sau de tratament, precum si oferta standard a agentiei de turism expusa în materialele de prezentare fac parte integranta din prezentul contract.

II. APARITIA RAPORTURILOR CONTRACTUALE
4. incheierea contractului:
- ) în momentul semnării lui de către turist sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
b) în momentul în care turistul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa turistul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la
100% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile.

1.În cazul în care conţinutul bonului de comandă nu diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice şi confirmarea s-a efectuat în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul care decide să renunţe la călătoria turistică datorează Agenţiei penalităţi conform cap. VI.
2.În cazul în care conţinutul bonului de comandă diferă de conţinutul confirmării călătoriei turistice primite în scris de la Agenţie sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 50 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite; în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI
5 Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie, prin Intermediar, a uneia dintre variantele de servicii de calatorie prevazute la cap.I, în schimbul platii pretului. Caracteristicile serviciilor de călătorie, prețul total al pachetului de servicii turistice (inclusiv informațiile privind eventualele costuri suplimentare), modalitatea de plată, numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, precum și informaţiile privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalităţi de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităţilor de încetare standardizate dacă nu se întruneşte acest numă privind sunt parte integrantă a contractului și pot fi modificate exclusiv prin acordul părților. 

6. Caracteristicile serviciilor de calatorie la care se obliga Agentia se afla descrise în ma terialele de prezentare (cataloage, brosuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard si a biletelor de odihna si/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere; obligaţia de informare a calatorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie/Intermediar.
7. Orice alte servicii de calatorie neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract si nu atrag raspunderea Agentiei.
8 Servicii contractate …………………...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ / numar de persoane …………………………… 

Statusul rezervarii / comenzii in momentul incheierii contractului:    □ confirmata            □ neconfirmata (in curs de confirmare)
9. contractul inceteaza odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie. 

IV. PRETUL
10. Pretul contractului este _________________________si cuprinde costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agentiei si T.V.A. Pachetul de servicii este organizat de agentia organizatoare Aerovacante (Societatea Comerciala AEROVACANTE SRL) cu sediul social si punct de lucru in Bucuresti, str. Mantuleasa nr. 31, et. 1, sector 2, societate inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/14212/20.11.2015, Cod Unic de Inregistrare 35249170, cod IBAN RO09 BTRL EURC RT03 3078 8701, deschis la Banca Transilvania sucursala Lacul Tei – Bucuresti, cu Licenta de turism categoria ORGANIZATOR nr. 1074/11.02.2019 polita de asigurare la Societatea de Asigurare City Insurance cu sediul în localitatea BUCURESTI, Bd. Barbu Vacarescu nr.241A,, telefon 0212105474, Nr. 000000985 valabila pana la data de 15.12.2019 valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum de 500.000 EUR privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, afisata pe pagina web a agentiei de turism reprezentata - https://www.aerovacante.ro/despre-noi/.
In situatia contractarii serviciilor de calatorie in regim early booking, reducerea este inclusa in pretul pachet sau al serviciilor. In acest caz, orice modificare a contractului, solicitata de calator, determina anularea rezervarii cu penalizari si refacerea acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii. De asemenea, nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip Inscrieri Timpurii (Early Booking) determina modificarea pretului pachetului conform ofertei standard.
11. Pretul este publicat în bonul de comanda, sau pe site-ul agentiei sau site-ul Intermediarului, pliante ori alte mijloace de comunicare, in cadrul ofertei tiparite a Agentiei sau este înscris în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.
12. Pretul contractului poate fi modificat, în sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor:
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului;
b) redeventelor si taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi si aeroporturi si ale taxelor de calator;
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii de calatorie contractat.
13 Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.
14. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8% indiferent de motivele majorarii, calatorul poate rezilia contractul fara nici o obligatie fata de Agentie, aceasta din urma având obligatia de a rambursa imediat calatorului toate sumele aferente calatoriei tu ristice platite de acesta, inclusiv comisionul.

V. MODALITATI DE PLATA
Modalitatile de plata a pretului contractului sunt:
15. Avansul se plateste catre Intermediar dupa cum urmeaza:
a) în cazul serviciilor la cerere si a celor din oferta standard, minim 30 % din pretul contractului, astfel cum este prevazut în bonul de comanda;
TERMENE DE PLATA OFERTA STANDARD:
- 30% din pretul pachetului de servicii de calatorie - la inscriere;
- 70% din pretul pachetului de servicii de calatorie - cu minim 30 zile inaintea plecarii;
Efectuarea plăţii finale nu va fi solicitata cu mai mult de 5 zile înainte de data la care Agentia transmite călătorului documentele de călătorie în baza cărora călătorul poate efectua serviciile de călătorie achiziţionate.
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin de 30
zile inaintea plecarii, pachetul de servicii de calatorie se va achita integral.
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea.

b) în cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, avansul reprezinta minimum 10% din pretul contractului.
Avansul este retinut de Agentie cu titlu de penalitati, în situatia în care calatorul renunta la contract din vina sa, in 60 de zile de la confirmarea serviciilor.
În cazul în care continutul confirmarii de servicii difera de la cel al bonului de comanda sau confirmarea nu s-a făcut in termenul de 60 de zile,
Agentia va restitui imediat contravaloarea avansului încasat.
16. Plata finala a pachetului de servicii se face conform esalonarii prevazute în bonul de comanda, în cazul serviciilor la cerere si al serviciilor din oferta standard.
17. În cazul serviciilor comercializate pe baza de bilete de odihna si/sau de tratament, Agentia, prin Intermediar, aplica sistemul de vânzare în rate, în baza acordului cu calatorul.
18. Pentru serviciile prestate în baza prezentului contract, Intermediarul va emite in nume propriu facturi corespunzătoare. Cu privire la destinaţiile şi rezervările efectuate în străinătate, factura va fi emisă în valută, plata efectuându-se în aceeaşi moneda.

VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI
19. Agenţia se obligă să furnizeze turistului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza turistului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

20. În cazul în care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia prin Intermediar sa informeze calatorul cu cel putin
20 zile înainte de data plecarii.  În cazurile prevăzute la art.21 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite calatorul să decidă începerea călătoriei.
21. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile de calatorie prevazute în contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata ca nu le va putea realiza, Agentia este obligata:
a) sa ofere calatorului alternative corespunzatoare în vederea continuarii calatoriei turistice, fara majorarea pretului, respectiv serviciile de calatorie oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie calatorului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile de calatorie achitate si cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice;
c) în cazul în care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive întemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
22. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, inclusiv în situatia în care aceste obligatii trebuiau îndeplinite de catre o alta agentie de turism sau de catre alti prestatori de servicii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;
b) când neîndeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau a unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorul de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau itinerar, intarzieri in traficul mijl de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii etc). Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice
c) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil. 
23. Agentia are obligatia sa acorde prompt asistenţă calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita si sa furnizeze în scris (prin orice modalitate care permite confirmarea) calatorului, prin Intermediar, în termen de 4 zile înainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului  ori, în lipsa acesteia, cele ale autoritatilor locale care pot ajuta calatorul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentante sau autoritati locale nu exista, calatorul trebuie sa dispuna de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informatie care sa îi permita contactarea organizatorului si/sau a Intermediarului;
c) pentru calatoriile minorilor neînsotiti de parinti, informatii care sa permita stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;
d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care sa acopere taxele de transfer al calatorului, sau a unui contract de asistenta, care sa acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boala.
e) obligaţiile calatorului prevăzute la pct. 30,31,32,33,35,36 si 37.


VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CALATORULUI
23. In cazul în care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, indiferent de motive, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care îndeplineste toate conditiile prevazute în pachetul de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta Agentia, prin Intermediar, cu cel putin 5 zile inainte de data plecarii.
Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.  Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune revine in sarcina cedentului sau cesionarului, niciodata in sarcina Agentiei.
24. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, calatotrul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de catre
Agentie a sumelor platite, inclusive a comisionului).
25. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei, prin Intermediar, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înstiintarii prevazute la art.20 hotarârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
In cazul in care calatorul decide sa participle la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art.20 se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip
26. În cazul în care calatorul reziliaza contractul in temeiul art.26 lit. a sau Agentia anuleaza calatoria turistica înaintea datei de plecare, calatorul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie prin Intermediar;
b) sa accepte un pachet de servicii de clatorie de calitate inferioara, propus de Agentie prin Intermesiar, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
27. În toate cazurile mentionate la art. 26 calatorul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului initial cuantificata de catre parti amiabil sau de catre instante, cu exceptia cazurilor în care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar Agentia prin Intermediar a informat calatorul în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile caz care va fi despagubit de catre transportator sau de unitatea de cazare) sau unor cauze dintre cele prevazute la art.21 lit b;
c) anularea s-a facut din vina calatorului.
d) este imputabilă unei părţi terţe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie şi este imprevizibilă sau inevitabilă.

28. Calatorul are dreptul sa rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia in temeiul cap.IX  pentru  prejudiciul  creat  acesteia,  cu  exceptia  cazurilor  de  forta  majora  definite   conform legii.Despăgubirea se poate ridica maxim la valoarea pachetului de servicii de calatorie.
28.1 În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către calator.
28.2 Daca calatorul, dupa achitarea si confirmarea serviciilor, solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilorprevăzute la cap. IX, si încheierea unui nou contract.
28.3 În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmar e, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.
28.4 În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
29. In cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
30. În cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, calatorul are obligatia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în statiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihna si/sau de tratament; în statiunile din tara, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel târziu la ora
12,00 a zilei urmatoare celei înscrise pe bilet.
31. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
32. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc) în vederea acordarii serviciilor de calatorie, sa pastreze integritatea bunurilor din unitatile de cazare, alimentatie publica, mijloace de transport, în caz contrar urmând sa suporte contravaloarea pagubelor produse.In cazul bileteelor de tratament, calatorul se obliga sa prezinte la receptia hotelului biletul de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale la zi.
33. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza la destinatie, fara sa faca parte din contractul cu agentia, sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie iar agentia nu are nici o responsabilitate asupra prestatiilor in cauza
34.Calatorul este obligat ca in prealabil cu 24 de ore fata de data de incepere a desfasurarii serviciilor contractate sa contacteze sis a confirme in scris cu Agentiei ca detine in posesie toate documentele si informatiile necesare calatoriei (inclusiv orar imbarcare, zbor etc). Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
35. Calatorul are obligatia de a furniza informatii de contact complete si corecte: telefon, fax, adresa de email. Culpa apartine calatorului pentru furnizarea de informatii de contact incorecte, iar comunicarea se considera a fi efectuata catre datele de contact indicate, chiar daca acestea erau incorecte si calatorul nu a receptionat informatiile emise de Agentie. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
36. Turistul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de turist ca urmare a nerespectării acestui alineat.
37. Turistul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către turist a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
38. În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

VIII. ASIGURARI
Conditiile în care calatorul va fi despagubit de catre societatea de asigurare sunt:
39. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului agentiei prin polita de asigurare incheiata la Societatea de Asigurare Societatea de Asigurare Generali Romania Asigurare Reasigurare SA cu sediul în localitatea Bucuresti, Piata Charles de Gaulle Nr 15, Sector 1, telefon 0213102619, Nr. 8107945P valabila pana la data de 16.12.2017 valoarea acoperita prin asigurare fiind in cuantum de 50.000 USD privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sum elor achitate de catre calatori.
40. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea calatorului, calatorul are obligaţia de a anunţa imediat asigurătorul prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie asigurătorul nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea calatorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare.
41. Calatorul poate solicita asiguratului rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii in baza documentelor justificative transmise către asigurat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Calatorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative.
42. Calatorul are obligaţia de a notifica asiguratorul, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, solicitarea adresată asiguratului privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care Asiguratul a confirmat de primire.
43. Evenimnetul asigurat are loc in conditiile in care calatorul nu primeste despagubiri in termen de 15 (cincisprezece) zile de la confirmarea de primire de catre asigurat a documentelor justificative.
44. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat calatorul are obligaţia de a transmite asiguratorului, prin
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
45. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de calator în contractul de comercializare a pachetului de servicii de caltorie, precum şi sumele
necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
46.  Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către asigurător a documentelor justificative de la calator.
Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 41, 42 si 43 din prezentul contract;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator;
d) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul sa solicite calatorului si alte documente justificative.
47.  În cazul în care după plata despăgubirii asiguratul plăteşte debitul către calator, calatorul are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la asigurat a sumelor reprezentând debitul.
48. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, asigurare storno pentru acoperirea eventualelor penalitati de anulare, Agentia neputand fi responsabila pentru politele incheiate prin intermediul acesteia.

IX. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI 
49. În cazul în care calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
In situatia in care nu sunt disponibile si nu sunt mentionate conditiile de renuntare si penalizarile in prezentul articol de contract sau pe bonul de comanda, se aplica conditiile de Renunare si penalizarile de mai jos (Articolele de la 49.1 la 49.4).

49.1 in cazul Pachetelor de servicii de calatorie, penalizarile sunt:

CONDITII GENERALE DE ANULARE / PENALIZARI OFERTE INSCRIERI TIMPURII (EARLY BOOKING): 
- 30% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca renuntarea se face din momentul confirmarii rezervarii; 
- 60% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca renuntarea se face dupa data de expirare a ofertei de tip Inscrieri Timpurii (EARLY BOOKING). 
- 100% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii. 
Aceste conditii sunt standard si se pot modifica in cazul in care furnizorul de servicii la sol impune conditii speciale de anulare. 

NOTIFICARI SUPLIMENTARE SPECIFICE OFERTELOR INSCRIERI TIMPURII: 
- Nerespectarea conditiilor de plata aplicate rezervarilor tip EB conduce la modificarea pretului pachetului conform ofertei standard. 
- Orice modificare reprezinta anularea rezervarii initiale cu penalizari si refacerea acesteia acesteia la pretul si conditiile din momentul reinscrierii.

CONDITII GENERALE DE ANULARE / PENALIZARI OFERTA STANDARD:
- 30% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca renuntarea se face in intervalul 89 zile - 60 zile inaintea plecarii;
- 60% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;
- 100% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca renuntarea se face cu mai putin de 30 zile inaintea plecarii.
Aceste conditii sunt standard si se pot modifica in cazul in care furnizorul de servicii la sol impune conditii speciale de anulare.
 
NOTIFICARI SUPLIMENTARE VALABILE PENTRU TOATE TIPURILE DE OFERTE:
- Orice modificare de nume sau tip de camera efectuata dupa inscriere dar inainte de emiterea documentelor de calatorie se va confirma sau infirma in functie de conditiile furnizorilor prestatorului si va fi supusa platii unei taxe de modificare de 10 euro/camera.
- Schimbarea perioadei, a hotelului sau a destinatiei este considerata anulare (cu penalizarile aferente) si refacerea rezervarii in noile conditii de comercializare si de pret.
Atat pentru ofertele EARLY BOOKING cat si pentru ofertele STANDARD, penalizarea se calculeaza in procent 100%:
- in cazul anularii rezervarii cu mai putin de 31 zile inainte de data plecarii;
- in cazul in care calatorul nu se prezinta la program;
- in cazul in care calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;
- in cazul in care calatorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia in termenele stipulate;
Aceste penalizari se aplica la pretul pachetului de calatorie.
Toate sumele mentionate mai sus se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.
Aceste conditii de plata si penalizari sunt general valabile.
Ofertele speciale pot avea conditii de plata si retragere specifice. Aceste conditii speciale sunt comunicate odata cu oferta si fac parte integrala din contractul de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.  
Aceste conditii sunt standard si se pot modifica in cazul in care furnizorul de servicii la sol impune conditii speciale de anulare.

49.2 in cazul serviciilor de calatorie externe, penalizarile sunt:

a) 30% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecarii;
b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face în intervalul 16-30 de zile înainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) 100% din pretul din preţul pachetului de servicii, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului “ Early
Booking “, indiferent de data la care calatorul solicită renunţarea.

49.3 În cazul serviciilor de calatorie interne, penalizările sunt de:
a) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
b) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de . . . . . . . . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
c) . . . . . . . . . . % din preţul pachetului de servicii de calatorie, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servi cii de caltorie din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . . . . . ., indiferent de data la care caltorul solicită renunţarea.
50. În cazul biletelor de odihna si/sau de tratament, pentru retragerea din vina calatorului se aplica urmatoarele penalizari:
a) daca cererea de restituire se depune în orice moment dupa achitarea avansului si pâna cel târziu cu 3 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egala cu contravaloarea comisionului Agentiei cu T.V.A. aferenta;
b) daca cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 3 zile înainte de data începerii sejurului sau daca calatorul nu se prezinta în statiune la data înscrisa în bilet, penalizarea va fi de 100% din pret ori din valoarea încasata pâna la acea data de Agentie;
c) pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
51. În cazul în care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor retine toate taxele
achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
52. Penalizarile echivalente cu cele indicate la art. 49.1., 49.2 sau 49.3 se aplica si în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca nu are actele în regula sau daca este întors de la granita de catre politia de frontiera, sau din motive ce tin de persoana acestuia.
53. Calatorul trebuie sa depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de calatorie, cu numar de înregistrare la Intermediar la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renuntare nu este luata în considerare.
54. Agentia va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerea ză de răspundere Agenţia.Toate sumele menţionate la art.49- 50 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.
55. In cazul in care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pt a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat, iar agentia are dreptul sa anuleze rezervarile efectuate in beneficiul calatorului, cu retinerea penalizarilor prevazute la art.49.

X. RECLAMATII
56. In cazul în care calatorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, clar si explicit cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii de calatorie contractat, ce se va transmite prompt atât Agentiei prin Intermediar, cât si prestatorului de servicii (conducerii hotelului, restaurantului), reprezentantului local al Agentiei Organizatoare.
 
 Datele de contact ale Intermediarului:
Telefon: 0744582231
Fax:     
E-mail: office@mtravel.ro
Datele de contact ale Agenţiei Organizatoare:
 Telefon: 021.316.73.06
 Fax:     021.316.73.03
E-mail: contact@aerovacante.ro
 
57. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, calatorul va depune la sediul Agentiei sau prin Intermediar o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea calatoriei, Agentia urmând ca în termen de 30 zile calendaristice sa comunice calatorului despagubirile care i se cuvin în conditiile prezentului contract.
58. Calatorul ia act si accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei si serviciilor prestate de aceasta, fara ca procedura de inregistrare si solutionare a reclamatiilor prevazute in cap X sa fi fost indeplinita. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul agentiei sa solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
 
XI.  Dispozitii finale
59. Prezentul contract a fost încheiat azi _________________________________, în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
60. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respe ctarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative.
61. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
c) cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic.
62. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.
63. Calatorul declară că Agenţia de turism l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018 Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.
64. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente de la
sediul Agentiei
65. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
În conformitate cu prevederile art. 1203 C. Civil privind clauzele contractuale neuzuale, părţile declară că au negociat şi au acceptat în mod expres conţinutul următoarelor articole:


Agenția de turism Intermediara, Calatorul
in numele si pe seama Ageníei de turism organizatoare
Nume și prenume _____________________________
                                                   Semnatura  ____________________ 
 
 
Subsemnatul (a) ______________________________, imi dau consimtamantul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal pentru marketing, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente concursuri, loterii publicitare, fidelizare, fiind informat în mod corespunzător că îmi pot retrage acest consimțământ .Semnatura persoanei vizate: _______________________________BON COMANDA


Destinatia Perioada/data plecare/data sosire Pret
Unitatea de cazare Categoria Tipul camerei
Masa Transport, categorie Transfer
Alte mentiuni Nr persoane adulte Nr copii/varste

Avans cu chitanta nr……………… din data de ………….………………


La semnarea bonului de comanda, clientul va achita agentiei un avans reprezentand o cota de minim 30 % din pretul serviciilor soicitate.
Data limita pentru plata integrala este cu minim 20 de zile inainte de inceperea excursiei. In cazul in care nu s-a efectuat restul de plata la data limita stabilita, Agentia poate anula rezervarea iar avansul achitat nu se mai restituie.
Prezentul bon de comanda capata valoare contractuala intre agentia de turism si client in termen de 3 zile lucratoare de la semnarea lui (termen de confirmare). Exceptie face cazul in care agentia de turism - din cauze obiective - este in imposibilitate de a confirma comanda. In acest caz agentia de turism are obligatia de a-l informa pe turist in termenul mai sus specificat si de a-i restitui integral
suma incasata cu titlu de avans. Conditiile generale de participare la excursie si voucher-ul (biletul de excursie) fac parte integrata a prezentului inscris.

Precizez ca accept in mod irevocabil datele inscrise in acest bon de comanda, precum si conditiile generale de participare
la excursie (prevazute in contract) in numele meu, precum si a tuturor persoanelor pentru care am facut prezenta comanda. Turist