Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

CONTRACT de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie


FORMULAR DE INFORMAŢII PRECONTRACTUALE PENTRU TURIST


INFORMAȚII STANDARD

Subsemnatul ……………………………………………………………………… în calitate de Călător Contractant declar că Agenția de turism ………………………………………………….., în numele și pe seama TEZ TOUR mi-a făcut informarea de mai jos și mi-a transmis toate informațiile necesare încheierii Contractului de comercializare a pachetelor de servicii, după cum urmează: 
Combinația de servicii de călătorie pusă la dispoziția dumneavoastră este un pachet în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile Uniunii Europene care se aplică pachetelor de servicii de călătorie și serviciilor de călătorie asociate. Societatea TEZ TOUR SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Herăstrău nr. 1, etaj 3, ap. 8, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti cu nr. J40/4413/2007, CUI 21261300, telefon: 0040 21 230 0023, e-mail: office@tez-tour.ro, posesoare a Licenței de turism nr. 425/4.12.2018, va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu. 
În plus, conform legislației, societatea TEZ TOUR SRL deține protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a asigura repatrierea dumneavoastră în cazul în care devine (devin) insolventă (insolvente), conform poliței de asigurare BN - 000000959, valabilă pană la data de 30.11.2019, emisă de Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance cu sediul în str. Emanoil Porumbaru nr.93-95, parter, et.1,2,45, sector 1, tel. 021/2310054, e-mail: office@cityinsurance.ro 
Drepturi principale în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 2/2018: 
- Călătorii primesc toate informațiile esențiale privind pachetul anterior încheierii contractului privind pachetul de servicii de călătorie. 
- Există întotdeauna cel puțin un comerciant care răspunde pentru executarea corespunzătoare a tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract. 
- Călătorilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detaliile unui punct de contact unde pot lua legătura cu agenția de turism organizatoare sau cu reprezentantul agenției de turism intermediare, prin care, după caz, se face comercializarea pachetului turistic. 
- Călătorii pot transfera pachetul unei alte persoane, în urma unei înștiințări efectuate în mod rezonabil și eventual a plății unor costuri suplimentare. 
- Prețul pachetului poate fi mărit numai dacă are loc creșterea costurilor specifice (de exemplu, prețurile carburanților) și dacă acest lucru este prevăzut în mod expres în contract, și în orice caz nu mai târziu de 21 de zile înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care creșterea prețului este mai mare de 8% din prețul pachetului, călătorul poate înceta contractul. În cazul în care TEZ TOUR își rezervă dreptul de a crește prețul, călătorul are dreptul la o reducere de preț dacă apare o scădere a costurilor relevante. 
- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare și pot obține rambursarea completă a oricăror plăți în cazul în care oricare dintre elementele esențiale ale pachetului, altul decât prețul, s-a modificat în mod semnificativ. În cazul în care, înainte de începerea executării pachetului, comerciantul răspunzător de pachet anulează pachetul, călătorii au dreptul la rambursare și, după caz, la o despăgubire. 
- Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, înainte de începerea executării pachetului, în circumstanțe excepționale, de exemplu în cazul unor probleme grave de securitate la destinație care sunt susceptibile de a afecta pachetul. 
- În plus, călătorii au posibilitatea de a înceta contractul în orice moment înainte de începerea executării pachetului, în schimbul achitării unei penalități de încetare adecvat și justificabil. 
- În cazul în care, după începerea executării pachetului, elemente importante ale pachetului nu pot fi executate astfel cum s-a convenit, vor trebui oferite călătorului servicii alternative corespunzătoare, fără a implica plata unor costuri suplimentare. Călătorii pot înceta contractul fără plata unei penalități de încetare, în cazul în care serviciile nu sunt executate în conformitate cu contractul și acest fapt afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar TEZ TOUR nu remediază problema. 
- Călătorii au de asemenea dreptul la o reducere a prețului și/sau la plata unor despăgubiri pentru daune în cazul în care serviciile de călătorie nu sunt executate sau sunt executate în mod necorespunzător. 
- TEZ TOUR trebuie să ofere asistență în cazul în care călătorul se află în dificultate. 
- În cazul în care TEZ TOUR intră în insolvență, plățile vor fi rambursate. În cazul în care TEZ TOUR intră în insolvență după începerea executării pachetului, iar transportul este inclus în pachet, repatrierea călătorilor este garantată. TEZ TOUR SRL a contractat protecția în caz de insolvență cu CITY INSURANCE S.A., conform datelor de mai sus Călătorii pot contacta această entitate (Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance cu sediul în str. Emanoil Porumbaru nr.93-95, parter, et.1,2,45, sector 1, tele.021/2310054, e-mail: office@cityinsurance.ro) sau, după caz, autoritatea competentă Ministerul Turismului, cu sediul în București, Bdul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, tel.0040213037837, e-mail: registratura@mturism.ro în cazul în care anumite servicii sunt refuzate din cauza insolvenței TEZ TOUR SRL. 
În sensul prezentului formular prin agenția de turism Organizatoare se înțelege agenție de turism Organizatoare stabilită pe teritoriul României sau agenție de turism intermediară stabilită pe teritoriul României, care cumpără în mod direct pachete de la o agenție de turism Organizatoare care nu este stabilită în România, după caz, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018. 
În cazul prevederilor referitoare la insolvență, agenția de turism Organizatoare este cea dintr-un alt stat membru sau din România, după caz. 
Ordonanța Guvernului nr.2/2018 este accesibilă pe site-ul web: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204233 
De asemenea Călătorul Contractant declară că a primit următoarele informații 
a) principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie: 
- destinația (destinațiile) călătoriei, itinerariul și perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare și, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopți incluse; 
- mijloacele de transport, caracteristicile și categoriile acestora, locurile, datele și orele de plecare și de întoarcere, duratele și locurile opririlor intermediare și ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă stabilită ora exactă, agenția de turism Organizatoare și, după caz, agenția de turism intermediară informează călătorul cu privire la ora aproximativă de plecare și de întoarcere; 
- locația, principalele caracteristici și, după caz, categoria turistică a unităților de cazare conform normelor din țara de destinație; 
- serviciile de masă oferite; 
- vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în prețul total convenit al pachetului; 
- dacă nu este clar din context, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup și, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului; 
- dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii turistice depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective; 
- situația în care călătoria sau vacanța este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă și, la cererea călătorului, informații precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanței, luând în considerare nevoile călătorului; 
b) denumirea comercială și sediul social ale agenției de turism Organizatoare și, dacă este cazul, ale agenției de turism intermediare, precum și numerele de telefon și, după caz, adresele de e-mail ale acestora; 
c) prețul total al pachetului, inclusiv taxele și, dacă este cazul, toate comisioanele, tarifele, penalitățile de încetare și alte costuri suplimentare sau, atunci când aceste costuri nu pot fi calculate în mod rezonabil anterior încheierii contractului, o indicație cu privire la tipul de costuri suplimentare pe care călătorul ar putea să fie obligat să le suporte în continuare; 
d) modalitățile de plată, inclusiv orice sumă sau procentaj din preț care urmează să fie achitate sub formă de avans și calendarul pentru achitarea soldului sau garanțiile financiare care urmează să fie achitate sau furnizate de călător; 
e) numărul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și termenul prevăzut la art. 13 alin. (4) lit. a) înainte de începerea executării pachetului până la care este posibilă încetarea contractului, dacă nu se întrunește acest număr; 
f) informații generale despre cerințele legate de pașaport și vize, inclusiv termenele aproximative de obținere a vizelor și informații referitoare la formalitățile legate de sănătate în țara de destinație; 
g) informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului, cu plata unei penalități de încetare corespunzătoare sau, după caz, a penalităților de încetare standardizate solicitate de agenția de turism Organizatoare; 
h) informații privind asigurarea facultativă sau obligatorie care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusiv taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces.


CONTRACT
de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie
Nr. ………….. / ……………….

Partile contractante: 

Agentia de turism intermediara  MAGIC TRAVEL SRL cu sediul în Targu Mureş, Bld. Pandurilor nr. 96/13,  puncte de lucru:  Targu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 53, tel. 0365424476/ 0744582231 e-mail: office@mtravel.ro / Reghin, str. Petru Maior nr. 50 e-mail: reghin@mtravel.ro; numar de inregistrare la Registrului Comertului din Targu Mures sub nr. J26/1502/2006, cod de inregistrare fiscala 19056509, conturi bancare RO54BTRL02701202B66818XX – RON si  RO29BTRL02704202B66818XX – EUR deschise la Banca Transilvania Targu Mures, titulară a Licenţei de turism nr. 392/19.12.2018, pentru agentia MAGIC TRAVEL, reprezentată prin d-na  Annamaria Cont-Stoica, în calitate de administrator, posesor brevet de turism nr. 10108/2005, denumita in cele ce urmeaza Intermediar/Agentie de turism intermediara, actionand in numele si pe seama Agentiei de turism organizatoare TEZ TOUR S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Bucureşti, str. Herăstrău nr. 1, etaj 3, ap. 8, sector 1, CP011981, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti cu nr. J40/4413/2007, CUI 21261300, posesoare a Licenței de turism nr. 425/4.12.2018, având deschise următoarele conturi bancare: Credit Europe Bank Sucursala 1 Mai: RO 22 FNNB 001802490973 RO 02 (RON), RO 06 FNNB 001802490973 EU 01 (EUR), Banca Comercială Română, sucursala Lipscani: RO 77 RNCB 0090102192920001 (RON), RO 50 RNCB 0090102192920002 (EUR), și Banca Transilvania, Sucursala Victoria: RO 57 BTRLRONCRT0395381301 (RON), RO 07 BTRLEURCRT0395381301 (EUR), reprezentată de către domnul Farid Rahmanov în calitate de Director General, denumită în continuare “TEZ”
si 
Calatorul/ reprezentantul calatorului d-na/ dl…………………………………………….. cu domiciliul în ……………………………………….legitimat cu C.I., seria……………., nr …………………………, CNP …………………………………………….., denumit in continuare calator (titular de contract), au convenit la 
încheierea prezentului contract 
1. Obiectul contractului 
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de catre Agentie a pachetului de servicii de calatorie sau a serviciilor de calatorie asociate, înscris în bonul de comanda, voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie sau alt înscris anexat prezentului contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. 
2. Informatii precontractuale 
2.1. Înainte de semnarea prezentului contract, calatorul trebuie sa primeasca formularul cu informatiile standard (Anexa 1), precum si urmatoarele informatii: 
2.1.1. destinatia (destinatiile) calatoriei, itinerariul si perioadele sejurului, cu datele corespunzatoare si în cazul în care cazarea este inclusa, numarul de nopti incluse; 
2.1.2. mijloacele de transport si caracteristicile si acestora;
2.1.3. locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie; 2.1.4. serviciile de masa oferite; 
2.1.5. vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în pretul total convenit al pachetului; 
2.1.6. denumirea comerciala si sediul social ale agentiei de turism organizatoare si, daca este cazul, ale agentiei de turism intermediare;
2.1.7. pretul total, inclusiv taxele si orice costuri suplimentare; 
2.1.8. modalitatile de plata; 
2.1.9. numarul minim de persoane, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport, necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate si termenul pentru posibila anulare din acest motiv; 
2.1.10. cerintele legate de pasaport si vize www.mae.ro; 
2.1.11. încetarea contractului oricând înainte de începerea executarii pachetului, cu plata unei penalitati de încetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de încetare standardizate solicitate de Agentie; 
2.1.12. asigurarea storno sau asigurarea medicala pe perioada calatoriei. 
2.2. Informarea este considerata îndeplinita daca calatorul a primit toate informatiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate sau email) 
3. Încheierea contractului 
3.1. Contractul se încheie în momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achizitionate la distanta prin mijloace electronice (e-mail, online). 
3.2. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract sa dea o ”Declaratie de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale”. 
3.3. Contractul înceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de calatorie. 
3.4. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data încheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori când Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate accesând www.mae.ro/travel-alerts. Calatorul va încheia prezentul contract fiind informat asupra acestor informatii sau alerte. 
4. Pretul contractului si modalitati de plata 
4.1. Pretul contractului se compune din costul serviciilor de calatorie efective, comisionul Agentiei si TVA. Daca pretul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comanda, alte documente de calatorie sau pe factura. 
4.2. Modalitati de plata: la încheierea contractului se percepe un avans conform fiecarei oferte sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie. Platile se vor face conform datelor scadente de pe factura. 
4.3. Plata serviciilor de calatorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singura moneda, în valuta specificata în contract sau în RON la cursul de vânzare practicat de Banca Transilvania din ziua emiterii facturii, conform art. 290 alin. 2 Cod Fiscal. 
5. Drepturile si obligatiile Agentiei 
5.1. Agentia se obliga sa furnizeze calatorului toate informatiile prevazute la pct.2.1. din prezentul contract. 
5.2. Înainte de începerea executarii pachetului, Agentia îsi rezerva dreptul de a modifica în mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia pretului contractului, cu informarea calatorului cu privire la modificarile efectuate, pe un suport durabil Sunt considerate modificari nesemnificative: urmatoarele (enumerare cu caracter exemplificativ si nelimimitativ): Schimbarea orarului de plecare/sosire a transportului aerian, modificarea tipul de transfer la aeroport, a tipul avionului etc.
5.3. În cazul în care, înainte de începerea executarii pachetului, Agentia este constrânsa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie sau nu poate îndeplini cerintele speciale ale calatorului pe care le-a acceptat, are obligatia de a informa calatorul, fara întârzieri nejustificate, pe un suport durabil, cu privire la aceste modificari si la consecintele lipsei reactiei calatorului în termenul prevazut la art. 6.2. si, dupa caz, la pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia. 
Schimbarea locului de cazare se considera modificare semnificativa a contractului, iar Agentia va oferi cea mai apropiata varianta din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara. 


5.4. În cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie având în componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decât cea înscrisa în programul de calatorie. Pentru întârzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare si de asistenta a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare si anularii sau întârzierii prelungite a zborurilor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin HG nr. 1.912/2006. 
5.5. În cazul pachetelor de servicii de calatorie, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
5.6. În situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica, din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz în care calatorul nu va fi despagubit în niciun mod având în vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat. 
5.7. Agentia poate modifica pretul contractului în sensul majorarii acestuia, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi si aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv si numai dupa trimiterea unei notificari, însotita de o justificare a cresterii respective si de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel pu.in 20 de zile calendaristice înainte de începerea executarii pachetului. 
5.8. Daca Agentia este constrânsa sa mareasca pretul pachetului cu mai mult de 8% din pretul total al pachetului, informeaza calatorul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de începerea executarii pachetului. 
5.9. Agentia poate aplica o reducere a pretului, dupa încheierea contractului si înainte de începerea executarii pachetului, care sa corespunda unei scaderi a costurilor prevazute la art. 5.7., aceasta având dreptul sa deduca cheltuielile administrative efective din rambursarea datorata calatorului. La cererea calatorului, Agentia prezinta dovezi ale cheltuielilor administrative respective. 
5.10. În cazul în care, dupa începerea calatoriei turistice, o parte semnificativa din serviciile de calatorie prevazute în contract nu poate fi executata astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru calator urmatoarele: 
5.10.1. servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai buna calitate decât cele specificate în contract. În cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii în aceeasi locatie, în cea mai apropiata varianta fata de cea initiala; 
5.10.2. reducerea adecvata a pretului, în cazul în care serviciile alternative propuse, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decât cea specificata în contractul privind pachetul de servicii de calatorie; 
5.10.3. reducerea pretului si/sau la despagubiri pentru serviciile neprestate, fara a înceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie, în cazul în care este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse; 
5.10.4. transportul retur al calatorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fara întârzieri nejustificate si fara costuri suplimentare. 
5.11. Agentia poate reduce corespunzator pretul pachetului pentru orice perioada în care a existat o neconfomitate constatata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazului în care neconformitatea este imputabila calatorului. 
5.12. Agentia este raspunzatoare pentru daunele pe care le sufera calatorul ca urmare a existentei 
neconformitatii, cu exceptia cazurilor în care neconformitatea: 
5.12.1. este imputabila calatorului; 
5.12.2. este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; 
5.12.3. este provocata de cauze de forta majora sau de circumstante inevitabile si extraordinare, pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. 
5.13. Agentia poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, dar nu este raspunzatoare de plata unor despagubiri suplimentare, în unul din urmatoarele cazuri: 
5.13.1. numarul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numarul minim stabilit în contract, iar Agentia îl înstiinteaza, în timp util, pe calator cu privire la încetarea contractului, dar nu mai târziu de: 
- 20 de zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile; 
- 7 zile înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza între 2 - 6 zile; 
- 48 de ore înainte de începerea executarii pachetului, în cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 
2 zile; 
5.13.2. nu poate executa contractul în caz de forta majora (definita în art. 7.10.) sau din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, pe care Agentia nu le poate prevedea sau evita precum si în caz de neîndeplinire a numarului minim de persoane ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii, iar Agentia înstiinteaza calatorul cu privire la încetarea contractului, fara întârziere si înainte de începerea executarii pachetului. 
5.14. În situatiile prevazute la art. 5.13., Agentia poate oferi calatorului solutii alternative, pe cât posibil echivalente calitativ, în conditii similare de transport si cazare, fara a fi însa obligata la plata unor despagubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse în pachet. 
5.15. Agentia are obligatia sa comunice calatorului, în scris sau prin alt suport durabil, cu cel putin 2 zile calendaristice înainte de data plecarii, urmatoarele informatii: orele programate de plecare/ întoarcere, escale si legaturi, date de contact in cazul acestea au fost modificate. 
5.16. Agentia acorda asistenta adecvata fara întârzieri nejustificate calatorului aflat în dificultate, inclusiv în circumstante inevitabile si extraordinare, în special prin: 
5.16.1. furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; 
5.16.2. efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea calatorului în gasirea unor servicii de calatorie alternative. 
5.17. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta în cazul în care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate în mod intentionat sau din propria neglijenta. 
Comisionul nu depaseste în niciun caz costurile efective suportate de Agentie. 
5.18. Agentia de turism organizatoare este responsabila de buna executare a serviciilor de calatorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de calatorie. 
5.19. În masura în care este imposibil sa se asigure întoarcerea calatorului astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cât posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste 3 nopti pe calator. Daca în legislatia specifica privind drepturile pasagerilor, sunt prevazute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea calatorului, se aplica perioadele respective. 
5.20. În cazul în care calatorul, care a contractat un pachet de servicii de calatorie pentru care a achitat un avans nu mai achita, în termenele specificate pe factura sau în bonul de comanda, ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera încetat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul calatorului cu retinerea din avans a penalitatilor prevazute la art. 7. Diferenta, daca exista, se va rambursa calatorului. 
5.21. În situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, înainte sau dupa începerea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel în aceeasi zona sau într-o zona cât mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul. 
6. Drepturile si obligatiile calatorului 
6.1. Calatorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care îndeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica Agentia, pe un suport durabil, cu cel putin 7 zile lucratoare înainte de începerea executarii pachetului despre acest transfer. Conditiile transferului sunt urmatoarele: 
6.1.1. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia îi este transferat contractul raspund în solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer. 
6.1.2. Agentia informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile si nu depasesc costurile suportate efectiv de Agentie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
6.1.3. Agentia prezinta persoanei care transfera contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
6.2. Calatorul trebuie sa informeze Agen.ia, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea notificarilor prevazute la art. 5.3. si 5.8., cu privire la hotarârea sa de a opta pentru acceptarea modificarilor propuse sau pentru încetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de încetare. 
6.3. În cazul în care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa sau decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificarile prevazute în art. 5.3. si art. 5.8., se va considera ca modificarile au fost acceptate, iar calatorul nu va putea solicita despagubiri ulterioare. 
6.4. În cazul în care calatorul opteaza pentru încetarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie, acesta are dreptul: 
6.4.1. sa accepte un alt pachet, atunci când este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara; 
6.4.2. sa accepte un pachet de servicii de calatorie de o calitate inferioara, cu reducerea corespunzatoare a pretului sau un pachet cu un pret mai redus; 
6.4.3. sa i se ramburseze toate platile efectuate în virtutea contractului în cazul în care calatorul nu accepta un alt pachet. 
6.5. Calatorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie în orice moment înainte de începerea executarii pachetului, având dreptul la rambursarea platilor efectuate, cu scaderea penalitatii de încetare corespunzatoare. 
6.6. În cazul în care, calatorul înceteaza contractul datorita unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau în vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza în mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinatie, nu va plati nici o penalitate de încetare. 
6.7. Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei o despagubire în cazul în care Agentia înceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 5.13. 
6.8. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agentie potrivit art. 5.10., doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata. 
6.9. Calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor de calatorie: cazarea (check-in) se face, de regula, dupa ora 14,00 a zilei de intrare si se termina (check-out), de regula, pâna la ora 12.00 a zilei de iesire înscrise pe documentele de calatorie (voucher). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pâna cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a calatorului. 
6.10. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
6.11. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, etc.) în vederea acordarii serviciilor de calatorie. 
6.12. Calatorul ia la cunostinta ca alte servicii pe care le achizitioneaza care nu fac parte din contractul cu Agentia sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, Agentia neavând nicio responsabilitate asupra prestatiilor în cauza.6.13. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara îndeplinirea de catre calator a unor formalitati 
suplimentare (de exemplu, calatoria împreuna cu minori, situatia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/ desfacerii ei etc.), acesta are obligatia de a îndeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului www.politiadefrontiera.ro. În cazul în care calatorul nu îsi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii calatoriei care nu sunt în sarcina Agentiei (de exemplu, în cazul calatoriei cu minori, împuternicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
6.14. Agentia recomanda calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru 
reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.). 
6.15. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii de calatorie pentru un numar mai mare de 
calatori, conditiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
6.16. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea 
acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 
6.17. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atât la dus, cât si la întors, precum si 
locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de întâlnire si orarele vor fi suportate de catre acesta. 
6.18. În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai întoarca în România si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
7. Penalitati, rambursari si despagubiri 
7.1. Agentul va putea anula o rezervare fără nicio sancțiune, o singură dată în termen de 3 zile de la momentul confirmării acesteia. Pentru anularea unei rezervări începând cu a patra zi de la confirmare și până cel mai târziu cu 21 zile înainte de data plecării se va aplica o taxă de anulare rezervare (cu titlu de daună) în valoare de 30% din costul pachetului rezervat. Pentru anularea unei rezervări cu mai puțin de 21 zile înainte de data plecării se va aplica o taxă de penalizare de 100%.
7.2. În cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinatie, daca nu poate pleca în calatorie pentru ca documentele personale necesare în vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%. 
7.3. Calatorul trebuie sa depuna în scris cererea de încetare a pachetului de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de încetare nu este luata în considerare. 
7.4. În cazul în care calatoria nu a început, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de catre calator, în baza contractului privind pachetele de servicii de calatorie, în masura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei. 
7.5. În cazul în care în contractul privind pachetele de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri si calatorul se afla în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorita insolventei Agentiei, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate calatorului si achitate de acesta, la care se adauga costul repatrierii. 
7.6. Agentia efectueaza rambursarile prevazute în prezentul contract, fara întârzieri nejustificate si, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile lucratoare de la data încetarii contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
7.7. În cazul rambursarii prevazuta în art. 6.5., se va scadea penalitatea de încetare corespunzatoare din valoarea rambursarii. 
7.8. Calatorul are dreptul sa primeasca despagubiri adecvate din partea Agentiei pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati. Despagubirea se acorda fara întârzieri nejustificate. 
7.9. Calatorul nu are dreptul la despagubiri în cazurile enumerate de art. 5.12. si art. 5.13. 
7.10. Agentia nu raspunde în caz de forta majora, care este definita ca fiind orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil, cum ar fi greva, conflict politic, razboi, calamitati naturale (cutremur, inunda.ii, furtuna etc), incendii, epidemii, pericol public, atac terorist, embargou international, interdictii ale organelor de administratie publica etc., precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. 
7.11. Toate sumele mentionate la prezentul articol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
7.12. Drepturile la despagubiri sau la reducerea pretului nu aduc atingere drepturilor calatorilor în temeiul Regulamentelor si conventii internationale aplicabile. 
7.13. În cazul unor evenimente invocate de calatori (îmbolnaviri, decese), care se vor dovedi cu acte, penalitatile aplicate vor fi cele percepute de furnizorii serviciilor de calatorie. În acest caz, calatorul îsi poate recupera sumele achitate prin activarea asigurarii storno. 
8. Reclamatii 
8.1. În cazul în care unul din serviciile de calatorie nu se executa în conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de calatorie, calatorul are obligatia de a informa în scris, de la fata locului si fara întârzieri nejustificate, atât reprezentantul Agentiei, cât si prestatorii de servicii de calatorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentantii locali ai Agentiei organizatoare), în legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinând cont de circumstantele cazului. Datele de contact ale Agentiei: 0365424476; 0744582231-URGENTE, office@mtravel.ro, unde calatorul poate solicita asistenta atunci când se afla în dificultate sau poate reclama orice neconformitate sesizata în timpul executarii pachetului. 

8.2. În cazul în care prestatorii de servicii de calatorie refuza nejustificat sau nu rezolva neconformitatea reclamata de calator si nu invoca cazurile prevazute la art. 8.3., acesta trebuie sa contacteze, de la fata locului, Protectia consumatorului din tara respectiva. 
8.3. Atât Agentia, cât si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona pentru remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: 
8.3.1. neconformitatea nu poate fi remediata; 
8.3.2. remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinând cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 
8.4. Fara a aduce atingere exceptiilor prevazute la art. 8.3. în cazul în care Agentia nu remediaza neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de calator, acesta poate face el însusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata. 
8.5. În cazul în care neconformitatea afecteaza în mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de catre calator, acesta poate înceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unei penalitati de încetare si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri. 
8.6. Calatorul poate trimite cereri sau reclamatii în legatura cu executarea pachetului, într-un termen de 5 zile calendaristice dupa întoarcerea din calatorie, în mod direct agentiei de turism intermediare de la care a achizitionat pachetul. Agentia de turism intermediara transmite agentiei de turism organizatoare, fara întârzieri nejustificate, cererile sau reclamatiile. Aceasta va comunica calatorului modul de solutionare a reclamatiei, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. 
9. Asigurari 
9.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei, la Societatea de Asigurare – Omniasig  Vienna Insurance Group, cu Polita de asigurare seria I nr. 52120 eliberata in data de 10.12.2018 valabila pâna la data de 09.12.2019, având suma asigurata de 35000 euro, care este afisata pe pagina web a agentiei de turism www.mtravel.ro 
10. Documentele contractului. 
10.1. Constituie parte integranta din contract urmatoarele: voucherul, biletul de odihna/tratament, biletul de excursie, bonul de comanda, dupa caz; programul turistic, cataloage/pliante/oferte, formularul cu informatiile standard, declaratia de consimtamânt privind prelucrarea datelor personale, datele de la Protectia Consumatorului, precum si alte înscrisuri/ site-ul www.office.ro, ale Agentiei puse la dispozitia calatorului, în format tiparit sau pe alt suport durabil. 
11. Dispozitii finale 
11.1. Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor O. G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. 
11.3. Toate unitatile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de catre organismele abilitate ale tarilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale, acolo unde acestea exista, care difera de la o tara la alta si de la un tip de destinatie la altul. 
11.4. Calatorul declara ca Agentia l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociate, în conformitate cu prevederile O. G.nr. 2/ 2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate. 
11.5. Litigiile aparute între parti se rezolva pe cale amiabila, în caz contrar partile înteleg sa se adreseze instantelor de judecata competente. 
11.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.             Agentia,                                                                                                     Calator, 
                                                                                 Am citit contractul si anexele si am primit un exemplar al acestora,
                                                                                                                                                                       
CONDIŢII GENERALE DE CĂLĂTORIE CU TEZ TOUR 
PENTRU TURIST 
CONDIŢII DE CĂLĂTORIE 
Sunt valabile prevederile Contractului de colaborare cu agențiile partenere și Contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat de fiecare Agenție intermediara cu turistul, legislația în vigoare și informațiile cuprinse în ofertele TEZ, prezentate în catalog, pe pagina www.tez-tour.ro și transmise Agențiilor partenere prin intermediul informărilor periodice. 
PROCEDURA DE REZERVARE 
Rezervarea unui sejur se face doar de către Agenții parteneri TEZ utilizând platforma de vânzare tez online. Pentru acces Agenția intermediara trebuie să aibă un contract valabil încheiat cu TEZ. Rezervarea se poate efectua de la momentul disponibilității în sistem până în ziua plecării și este supusă condițiilor de anulare și modificare specificate în contractul cu Agenția intermediara. 
LIMITA DE RESPONSABILITATE 
În momentul înscrierii turistului pentru cumpărarea unui pachet turistic, Agenția intermediara este responsabilă pentru informarea turiștilor în privința obligației lor de a lua la cunoștință și a semna condițiile de înscriere/retragere menționate în contractul cu turistul și clauzele acestuia, precum și pentru informarea completă, corectă și clară, care să nu permită interpretări echivoce, în privința condițiilor generale de călătorie cu TEZ, a celor referitoare la asigurarea multiprodus inclusă în pachet, a celor referitoare la vize și pașapoarte și a procedurilor în cazul reclamațiilor. Turistul are dreptul de a primi despăgubiri adecvate din partea TEZ pentru daunele dovedite pe care le suferă ca urmare a unei neconformități a pachetului turistic. Despăgubirile datorate nu vor putea depăși costul total al pachetului. TEZ nu răspunde în niciun fel de daunele produse turiștilor ca urmare a accidentelor aviatice sau ale mijloacelor de transport terestru, răspunderea în acest caz revenind în exclusivitate transportatorilor. De asemenea, TEZ nu își asumă nici un fel de daune produse ca urmare a refuzului de îmbarcare sau cazare a Călătorilor, în cazul în care aceștia nu au asupra lor toate documentele de călătorie necesare: voucher, bilet, polița de asigurare, pașaport, carte de identitate). 
PRECIZĂRI REFERITOARE LA CAZAREA ÎN REGIM HOTELIER 
Prin demipensiune se înțelege mic dejun și cină (sau, pentru unele destinații, prânz), iar prin pensiune completă - mic dejun, prânz și cină pentru fiecare noapte de sejur. Cazarea în regim demipensiune începe cu cina din ziua sosirii și se termină cu micul dejun din ziua plecării. Uneori, masa se poate pierde datorită sosirii la hotel după momentul închiderii bucătăriei sau plecării înainte de deschiderea acesteia dimineața. În anumite situații, turistului i se poate pregăti un pachet similar mesei pe care o va pierde. 
Felurile de mâncare sunt prezentate sub formă de bufet (uneori meniu prestabilit) și aparțin bucătăriei internaționale, însă există și feluri naționale. Cu cât categoria hotelului este mai mare, cu atât meniul este mai variat. Băuturile de regulă nu sunt incluse în regimul de masă, cu excepția hotelurilor care precizează acest lucru, în mod particular cele cu regim „All Inclusive” - acest regim cuprinzând băuturi la mese, sortimentele variind însă de la hotel la hotel. Deși mare parte dintre hoteluri pregătesc un bufet separat pentru copii, cu meniu variat, unele hoteluri pregătesc și/sau numai variante de tip fast-food. Sortimentul de băuturi din minibarurile din camere (dacă hotelul are un astfel de serviciu în cameră), costul, precum și intervalul la care este aprovizionat sunt stabilite de către administrația hotelului. Utilizarea minifrigiderului poate fi contra cost, cu excepția hotelurilor care precizează altfel. 
Toate hotelurile și mijloacele de transport sunt clasificate de către Autoritățile Naționale de Turism ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul, fiind opozabile în fața tuturor organelor de control ale țărilor de outgoing. Aceste clasificări ale gradelor de confort și nivelului de servicii, acordat sub număr de stele dar nu numai, diferă de clasificările practicate în România. TEZ nu își asumă responsabilitatea pentru clasificarea serviciilor prestate de hotelurile și restaurantele din ofertă, aceasta fiind acordată 
conform legislației naționale a țărilor respective. Clasificarea acestor hoteluri și restaurante este cea comunicată către TEZ de conducerile unităților de cazare și tip de masă respective. 
Cazarea se face la hotelul pentru care turistul primește confirmarea și achită contravaloarea. În anumite situații, hotelierii vând locuri peste capacitatea de cazare a hotelului (overbooking). În aceste cazuri, dacă sejurul nu a început, TEZ va propune, pe cât posibil, alternative de aceeași calitate și în aceeași marjă de preț. Dacă sejurul a început, TEZ este responsabil pentru găsirea unei alternative de aceeași calitate sau superioară (standard hotelier); TEZ va interveni activ prin reprezentantul local sau prin asistență telefonică din țară pentru a oferi asistență turiștilor în vederea soluționării acestor situații, dar nu este responsabil pentru apariția acestor situații. Soluția, conform cutumelor internaționale, este redirecționarea turiștilor la un hotel de cel puțin aceeași categorie și/sau cu servicii de cel puțin aceeași categorie sau standarde ca și cel rezervat inițial. Aceste proceduri sunt valabile și pentru situațiile în care hotelul este nou deschis sau renovat și nu își poate onora obligațiile de primire a turiștilor deoarece lucrările de construcție nu au fost finalizate și TEZ nu a fost anunțat în timp util de situația creată. 
Pentru rezervări Last Minute sau pe listă de așteptare TEZ nu poate garanta disponibilitatea hotelului ales; la momentul primirii unui răspuns există posibilitatea confirmării hotelului ales sau a unui hotel-alternativă din catalog ori din afara acestuia, în cazul în care nici unul dintre hotelurile contractate nu este disponibil. Există situații în care numele hotelurilor va fi cunoscut doar la sosirea în țara de destinație (croaziere, Tez Express, Tez Variant etc.). 
TIPURI DE PENSIUNE 
RO (Room only) - nici un tip de masă, doar servicii de cazare; 
BB (Bed&Breakfast) - include doar mic dejun (tip bufet suedez), băuturi gratuite: ceai, cafea, apă (în funcție de politica hotelului); 
HB (Half Board)/demipensiune - mic dejun și cină (tip bufet suedez/set menu în unele cazuri la cină; în unele destinații hotelurile pot oferi demipensiune ca mic dejun și prânz), băuturi gratuite: ceai, cafea, apă - doar la micul dejun (în funcție de politica hotelului); 
FB (Full Board)/pensiune completă - mic dejun, prânz și cină (tip bufet suedez/set menu în unele cazuri la cină). Băuturile la masa de prânz și cină sunt contra cost, la micul dejun sunt stabilite în funcție de politica hotelului; 
AI (All Inclusive)/totul inclus - pensiune completă, băuturi alcoolice și fără alcool de fabricație locală (sortimentul băuturilor este stabilit de către administrația hotelului), accesul gratuit la anumite facilități sau servicii ale hotelului; 
UAI (Ultra All Inclusive) - pensiune completă, băuturi alcoolice și fără alcool de fabricație locală, accesul gratuit la anumite facilități sau servicii ale hotelului. În unele hoteluri sunt incluse și mai multe tipuri de băuturi alcoolice de import (sortimentul băuturilor este stabilit de către administrația hotelului); 
De asemenea, perioada și orele între care pot fi luate mesele sau consumate băuturile alcoolice și nealcoolice sunt stabilite de către administrația hotelului și pot diferi de la hotel la hotel și de la o perioadă la alta (în funcție de gradul de ocupare al hotelului). 
Regimul All Inclusive, cu toate variațiile sale (în denumire - ultra All Inclusive, special All Inclusive, al exclusive All Inclusive, Hapiness All Inclusive etc. sau în servicii - regimul poate fi completat cu: gustări între mese, băuturi alcoolice internaționale, accesul la anumite facilități sau servicii), este un regim stabilit de administrația hotelurilor și poate suferi modificări în orice moment. În catalogul TEZ (www.tez-tour.ro) sunt precizate serviciile extra cost conform ultimelor actualizări transmise de hoteluri. Turiștii, la sosirea la hotel, trebuie să solicite descrierea acestui sistem de la recepție, pentru a nu exista neclarități în privința serviciilor gratuite sau contra cost. Ca și regulă generală referitoare la servicii, cele care presupun forță de muncă sau consum de combustibil sunt întotdeauna contra cost. (De exemplu, precizarea că baia turcească este un serviciu gratuit se referă doar la șederea în baia de aburi turcească, în cazul în care se doresc și procedurile aferente - baie cu spumă, masaj etc. - acestea sunt contra cost.) TEZ nu își asumă nici o responsabilitate pentru informările pe care hotelul în nume propriu le face turiștilor referitor la aceste servicii. 
CAMERA 
Camerele se repartizează de către administrația hotelului, în funcție de numărul de camere disponibile din categoria confirmată pe voucher, și acest lucru nu poate fi predeterminat sau influențat de TEZ. Orice probleme legate de amplasarea, aspectul sau disfuncțiile tehnice ale camerei se rezolvă direct de către client la recepție asistat de reprezentantul local TEZ sau asistat telefonic de operatorul telefonului de urgențe TEZ. 
Situația de rezervare peste capacitate (overbooking) poate apărea și doar pentru un tip de cameră în sine - TEZ va interveni activ prin reprezentantul local sau prin asistență telefonică din țară pentru a oferi asistență turiștilor. De cele mai multe ori hotelul va oferi un alt tip de cameră pentru o noapte urmând ca a doua zi la ora de check-in să ofere tipul de cameră confirmat. 
De cele mai multe ori camera triplă este o cameră dublă cu pat suplimentar, care poate fi pat normal, pat pliant, sofa etc. - în funcție de disponibilitatea și dotările hotelului (mai ales în cazul hotelurilor de oraș). De asemenea, pentru tipul de cazare în cameră dublă cu doi copii până în 12 ani, se asigură pentru aceștia un singur pat suplimentar, pat pliant sau sofa joasă, în funcție de disponibilitatea și dotarea hotelului. 
Tipul de camera individualizat cu o anumită vedere prin diferență de tarif (land view, Sea View, Pool View, Side Sea View etc.) este alocat de departamentul de rezervări al hotelului. Acesta stabilește care sunt camerele care se încadrează în respectiva clasificare și denumirea lor este orientativă - astfel, vederea la mare poate fi vedere frontală, laterală sau parțială, Land View poate fi vedere la un drum, la altă parte a hotelului sau la o facilitate, Pool View poate fi în imediata apropiere a piscinei sau de la etaj etc. Alocarea depinde de la hotel la hotel iar tipul de cameră și tarifele aferente care se reflectă în prețul pachetului in tez online sunt conforme cu precizările făcute de hotel în contractul cu TEZ. 
În conformitate cu normele internaționale, în ziua sosirii, cazarea se face cel mai devreme la ora 14:00, iar în ziua plecării camerele se eliberează până la ora 12:00 (unele hoteluri impun chiar check-in la ora 15:00 și check-out la ora 11:00). La check-out va trebui ca turiștii să predea la recepție cheile camerei, brățările, cartelele pentru prosoape și să achite consumațiile și serviciile de care au beneficiat suplimentar. La cererea turistului, hotelul poate accepta, în funcție de politica proprie și disponibilitate (de cele mai multe ori contra cost), early check-in (cazare mai devreme de ora 14:00) și late check-out (eliberarea camerelor mai târziu de ora 12:00). În cazul unui early check-out (mai devreme decât ora de deschidere a restaurantului principal), se poate solicita recepției (cu cel puțin o zi înainte, până în ora 17:00) un pachet de mic dejun - acesta va consta de cele mai multe ori din sandvișuri, apă și fructe. Unele hoteluri pot pregăti mai multe feluri de mâncare rece, relativ frugal. Cu cât categoria hotelului este mai mare, cu atât există posibilitatea ca în aceste situații să se pregătească variante mai consistente sau ca unul dintre restaurante să fie deschis permanent. Sosirea mai devreme/târziu sau plecarea mai devreme/târziu datorate orelor de zbor nu îndreptățesc turistul să folosească camera sau facilitățile altfel decât conform regulilor mai sus menționate. 
Neprezentarea turiștilor pentru preluarea camerei în ziua de check-in (no-show) se penalizează cu contravaloarea integrală a sejurului, hotelul având dreptul să repună în vânzare serviciile nevalorificate. 
Pozele prezentate în descrierea hotelului sunt cele puse la dispoziție de hotel la momentul editării materialului și sunt cu titlu de prezentare. Se poate întâmpla ca, din cauza unor lucrări de construcții sau amenajare, fotografiile să nu mai reflecte exact elementele prezentate în descriere la momentul check-in-ului. De asemenea, pe perioada derulării sejurului turiștilor se poate întâmpla ca aceste lucrări să continue, putând crea un disconfort minim și o limitare temporară a accesului la anumite tipuri de servicii prezentate în descriere (de exemplu, accesul la o piscină sau un teren de sport etc.). 
FACILITĂŢI 
Restaurantele și barurile funcționează după un orar stabilit de administrația hotelului. Cafenelele în aer liber, restaurantele și barurile de pe spațiul exterior al hotelului (în apropierea mării sau a piscinei) își desfășoară programul în funcție de condițiile de vreme. În descriere/catalog este indicată suprafața camerelor incluzând balcoanele/terasele și băile. 
Tarifele pentru închirierea sălilor de conferință și a echipamentelor se pot oferi la cerere. 
Pentru anumite facilități din cameră sau hotel hotelierii pot solicita taxe suplimentare (minibar/frigider, seif, șezlonguri, umbrele, saltele, prosoape la piscină sau pentru plajă etc.); turiștii trebuie să solicite recepționerului, în momentul sosirii la hotel, să îi informeze în privința acestor costuri extra. 
În majoritatea hotelurilor aparatele de aer condiționat funcționează în regim de răcire (sistemul de aer condiționat poate fi centralizat sau cu utilizare individuală; în cazul în care sistemul este centralizat administrația hotelului stabilește perioada din an și orele între care acesta funcționează). La unele hoteluri acest serviciu este furnizat contra cost. 
Datorita faptului că mare parte din hoteluri au un număr foarte mare de camere, există posibilitatea defectării sau deteriorării anumitor componente din dotarea camerelor, băilor ori facilităților comune. Astfel, unele dintre acestea necesită reparații permanente. În situația constatării acestor neconformități, turiștii trebuie să formuleze de îndată o cerere de reparație la recepția hotelului. În același sens, în multe regiuni turistice au loc lucrări de construcții care țin atât de unitățile hoteliere, cât și de infrastructura zonei, pe care nu le putem prevedea, influența ori împiedica. 
De asemenea, TEZ, Agenția parteneră sau hotelul nu pot fi responsabili pentru situațiile în care apar probleme legate de furnizarea apei, energiei electrice, aerului condiționat datorită vremii caniculare, perioadelor de secetă sau vremii prea rece. 
Hotelurile activează atât sistemul de încălzire al piscinelor exterioare cât și cel al camerelor doar în sezonul de iarnă; ele își rezervă dreptul unilateral de a stabili temperatura de încălzire și momentul când va fi oprit sistemul. 
Accesul la facilitățile de tip Health Club (masaj, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness) este permis doar persoanelor ce au împlinit vârsta de 12 ani (limita de vârstă poate fi diferită de la hotel la hotel); în anumite hoteluri și copiii au acces dar doar însoțiți de părinți. Copiii pot folosi toboganele doar sub supravegherea adulților. 
Din motive stabilite de administrația hotelului, atât ora la care apa din piscine este tratată chimic precum și orele între care piscinele sunt inaccesibile sunt diferite, programul lor de funcționare, de la caz la caz, putând fi consultat la recepția hotelului. Recomandăm persoanelor cu pielea sensibilă să-și consulte medicul înainte de plecare și să își procure medicația specifică, precum și creme dermatologice cu factor de protecție solară mai ridicat. 
În marea majoritate a destinațiilor plajele sunt plaje publice în administrația hotelurilor, dar pot fi și în administrația directă a autorităților locale. Amenajarea acestora, incluzând numărul de șezlonguri alocat, este strict responsabilitatea administratorilor și este supusă legislației și normelor locale din destinație. 
Regimul de funcționare al toboganelor și de desfășurare a sporturilor nautice sunt stabilite de către administrația hotelului, în funcție de condițiile de vreme. În perioadele în care sunt furtuni pe mare pontoanele hotelurilor se închid sau se acoperă. 
La momentul la care membrii echipei de animație sau supraveghere își termină programul, copiii pot rămâne în cluburile de copii sau în spațiile special amenajate doar sub supravegherea adulților. 
Marea majoritate a hotelurilor dispun de servicii de asistență medicală la cerere. Aceste servicii sunt extra cost. În cazul în care este necesară asigurarea medicală, turiștii trebuie să contacteze compania de asigurări la numărul de telefon indicat pe poliță. În caz contrar, compania de asigurări nu va putea acoperi cheltuielile de tratament - vă rugăm să verificați condițiile poliței pe www.tez-tour.ro și să luați cunoștință de cazurile care nu sunt acoperite de poliță. Agenția intermediara este responsabilă pentru transmiterea acestor condiții de asigurare către turist înainte de încheierea contractului cu acesta. 
Angajații hotelurilor vorbesc în cele mai multe cazuri limba maternă și o limbă de circulație internațională, în funcție de principala piață deservită de hotel, dar nu neapărat. Mixul de naționalități al angajaților hotelurilor este stabilit de administrația acestora. 
Hotelul nu își asumă răspunderea pentru obiectele de valoare, bani sau documente, nedepozitate în seif. Există seif în cameră cu plată sau gratuit, la recepție, individual sau comun. TEZ recomandă păstrarea valorilor, banilor, pașaportului și a documentelor de călătorie în seif. În cazul în care un turist este victima unui furt, trebuie să se adreseze urgent poliției locale și să solicite întocmirea procesului verbal, având opțiunea de a solicita și asistența reprezentantului nostru local (acesta din urmă nu poate emite nici un document doveditor, singurii în măsură să facă acest lucru sunt reprezentanții autorităților locale). Turiștii, indiferent de prejudiciu, sunt sfătuiți să acționeze în conformitate cu prevederile contractului de călătorie și al condițiilor asigurării multiprodus inclusă în pachet. 
De asemenea, hotelul și TEZ nu își asumă responsabilitatea pentru obiectele uitate de turiști în camere sau pe spațiul hotelului. Dacă obiectele uitate sunt găsite de angajații hotelului după finalizarea sejurului, TEZ nu poate fi ținut responsabil pentru transportul acestora în țară; cel mult acesta poate comunica hotelului o adresă furnizată de turiști unde hotelul poate trimite, contra cost, un colet cu obiectele uitate. 
La începutul sau către finalul sezonului există posibilitatea ca o parte dintre facilitățile menționate în descrierile hotelurilor să nu fie disponibile. Prezentările includ în general toate serviciile și facilitățile disponibile în vârf de sezon. 
PRECIZĂRI IMPORTANTE 
Distanța până la mare precizată în descrierea facilității de cazare este întotdeauna distanța în linie dreaptă. Distanța reală poate fi mai mare dacă hotelul este situat la altitudine sau dacă drumul până la mare nu este drept/direct. Regulamentul intern de funcționare al hotelurilor interzice consumul de alimente și băuturi în alte spații decât cele special amenajate în acest sens, inclusiv în camere, fiind interzisă atât părăsirea sălii de mese cu alimente, precum și introducerea de produse perisabile alimentare și băuturi din exteriorul hotelului în scopul consumului imediat. Aceste norme sunt impuse la nivel național și determinate de măsurile de prevenire a toxiinfecțiilor alimentare produse de păstrarea inadecvată a alimentelor în țările cu climă caldă. 
În majoritatea hotelurilor, în restaurante și locurile special menționate, se impune, sub forma unui cod de ținută, o vestimentație decentă. 
De aceea, recomandăm bărbaților să dispună de un pantalon lung, iar femeilor de o fustă de lungime medie. 
Solicitărilor speciale făcute de turiști hotelurilor, adăugate de Agenți la momentul rezervării la secțiunea „Mențiuni ale comenzii”, li se vor da curs în funcție de disponibilitatea unităților de cazare. TEZ nu își asumă nici o responsabilitate pentru cazurile în care departamentele de rezervări ale hotelurilor nu transmit aceste informații către departamentele responsabile din hotel sau pentru cazurile în care acestea nu au disponibilitate pentru a îndeplini cererile turiștilor. 
Turiștii sunt rugați să aibă un comportament adecvat și o conduită decentă pe tot parcursul sejurului, respectând regulile internaționale și cutumele locale. TEZ nu își asumă responsabilitatea în cazul în care turiștii nu respectă aceste reguli; angajații companiilor aeriene, reprezentanții hotelurilor sau furnizorului local pot interveni pentru a întrerupe serviciile oferite fără nicio compensație în cazul în care turiștii nu au o atitudine rezonabilă. 
Suplimentele pentru cinele festive (Paște, Crăciun, Revelion ş.a.m.d.) sunt precizate separat pentru fiecare hotel în parte (în cazul în care hotelul organizează un astfel de eveniment), doar dacă nu este altfel precizat în ofertă. 
În cazul în care turiștii doresc să ia cu ei în călătorie un animal de companie, solicitarea va fi transmisă de Tez în atenția hotelului și a companiei aeriene și se va aștepta confirmarea în scris din partea acestora că animalul de companie poate fi transportat și ținut în hotel pe perioada sejurului. Turiștii au obligația de a se informa cu privire la autorizațiile care trebuie obținute pentru transportarea unui animal de companie în afara spațiului României de la autoritatea veterinară competentă. Detalii referitoare la transportul animalelor vii se regăsesc pe website-urile companiilor aeriene, precizate mai jos, la secțiunea Formalități de ieșire din țară. 
Persoanele străine (care nu au rezervare confirmată în prealabil sau cu recepția) nu sunt acceptate în hotel. În cazul în care turiștii doresc să aducă o persoană străină în hotel este obligatoriu să notifice recepția pentru a vedea dacă persoana poate fi acceptată și, în cazul în care răspunsul este pozitiv, care sunt sumele ce trebuie plătite. 
SELECȚIE CONDIȚII GENERALE COMPANII AERIENE 
Companiile aeriene care asigură aeronavele necesare efectuării zborurilor de tip charter își rezervă următoarele drepturi, iar TEZ nu poate fi ținută responsabilă în niciun fel de către Agenție sau de către Turist în cazul exercitării acestor drepturi de către companiile aeriene: 
- în cazul în care aeronava nu poate decola sau nu-și poate continua ruta din cauza unor defecțiuni tehnice, compania aeriană va face toate demersurile pentru continuarea itinerariului cu o altă aeronavă similară; ea nu este însă responsabilă pentru oferirea de despăgubiri ca urmare a acestor întreruperi/întârzieri; 
- în cazul în care, din punctul de vedere al siguranței zborului, diverse modificări, reduceri sau anulări devin absolut necesare (modificare orare de zbor, reducerea capacității de locuri a avionului și/sau a greutății totale a încărcăturii) sau al obținerii/neobținerii autorizațiilor de survol, decolare sau aterizare, compania aeriană le poate efectua fără notificare prealabilă; 
- responsabilitatea asupra pasagerilor, aeronavei și echipajului revine în totalitate comandantului zborului - el are libertate completă și putere de decizie în ceea ce privește toate operațiunile legate de acestea, inclusiv în cazurile de aterizare de urgență; 
- în cazul în care zborul este întârziat în punctul de plecare și compania aeriană este responsabilă pentru întârziere, aceasta va oferi pasagerilor: I) răcoritoare, cafea - dacă întârzierea este între două și trei ore; II) mic dejun, prânz sau cină - dacă întârzierea este mai mare de trei ore; III) dacă întârzierea depășește 12 ore și cazarea peste noapte este necesară, compania aeriană va face aranjamentele necesare pentru acomodarea pasagerilor; 
- în cazul în care zborul este întârziat la punctul de plecare sau orice alt punct din itinerariu de Agenție, pasagerii sau bagajele lor, iar compania aeriană anulează zborul din această cauză, Agenția este responsabila cu plata a 100% din prețul pe rotație, impus TEZ de către compania aeriana; 
- modificarea programului zborurilor charter la cererea Agenției va fi supusa de TEZ aprobării companiei aeriene. In cazul in care cererea este aprobata, Agenția va suporta toate cheltuielile adiționale si costurile suportate de către compania aeriana; 
- nu se va putea oferi un anumit loc în avion pasagerilor; aceștia sunt de acord să accepte orice loc le va fi oferit; din motive operaționale, de siguranță sau de securitate a zborului compania aeriană își rezervă dreptul de a stabili așezarea în avion chiar și după îmbarcare; 
- în anumite situații, din motive de securitate a zborului, la cererea instituțiilor guvernamentale sau autorități aeroportuare, pasagerii trebuie să se supună verificărilor privind persoana și/sau bagajele lor; 
- în cazul aterizării de urgență datorită îmbolnăvirii unui pasager, turistul va fi responsabil pentru costurile medicale și de transport ulterior; 
- companiile aeriene pot sa își limiteze prin politicile proprii despăgubirile pe care le acorda in caz de întârzieri sau alte neconformități. In acest caz, Agențiile vor informa turiștii cu privire la limitele de despăgubire pe care le pot obține de la companiile aeriene prevăzute de prevederile legale in vigoare, TEZ neputând fi răspunzătoare în niciun mod; 
- TEZ și compania aeriană nu vor fi răspunzătoare în niciun mod pentru eventualele modificări ale calendarului/orarului de zboruri în situația în care acestea sunt cauzate de acțiunea autorităților guvernamentale (inclusiv refuzul sau anularea aprobărilor de survol, decolare, aterizare), dar va informa de orice astfel de schimbare cat mai curând posibil; 
- companiile aeriene își rezervă dreptul de a refuza transportul pasagerilor în următoarele situații: dacă aceștia au consumat alcool sau droguri, dacă starea lor de sănătate nu este bună, dacă au avut un comportament neadecvat în timpul unui zbor anterior al respectivei companii, dacă refuză să îndeplinească condițiile referitoare la bagaj, dacă refuză să se supună controlului de securitate, dacă nu îndeplinesc toate condițiile de ieșire/intrare în/din țară, dacă documentele de călătorie sunt procurate ilegal sau false, dacă nu respectă instrucțiunile companiei aeriene legate de siguranța și securitatea zborului, dacă folosesc cuvinte de amenințare sau insultă membrii echipajului sau angajații la sol; de asemenea, dacă conduita la bordul avionului deranjează sau pune în pericol pasagerii sau membrii echipajului, se pot lua orice măsuri necesare pentru a preveni continuarea acestei conduite; pasagerii nu au voie să consume băuturi alcoolice care nu au fost cumpărate la bordul aeronavei; 
- companiile aeriene pot modifica prețul serviciilor și după semnarea contractului între agenție și turist, ca urmare a variațiilor: 
a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului; 
b) redevențelor și taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi și aeroporturi și a taxelor de turist; 
c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
Modificarea prețului urmează a fi comunicată și facturată Agenției de către TEZ în termen de 15 zile lucrătoare de la producere, urmând ca Agenția să regleze cu turiștii, în condițiile proprii, plata costului suplimentar intervenit. 
Legislația în vigoare care reglementează transportul aerian include: Convenția de la Varșovia (1929) și amendamentele, precum și Protocoalele Adiționale ulterioare (Haga, Montreal), Convenția suplimentară de la Guadalajara (1961), Convenția de la Montreal (1999), Regulamentul (CE) nr. 261/2004, Regulamentul (CE) nr. 2111/2005, Regulamentul (CE) nr. 2027/97. 
Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați și: 
http://www.tarom.ro/informatii-pasageri/ 
http://www.blueairweb.com/conditii-de-calatorie/ 
http://www.freebirdairlines.com/en/index.asp 
http://www.flypgs.com/en/information/general-rules.aspx 
http://www.turkishairlines.com/en-int/travel-information/baggage/free-baggage-allowance/excess-baggage/baggage-delay 
http://www.flydubai.com/en/travel/ 
Asistența specială (persoane cu handicap fizic locomotor, femei însărcinate, persoane bolnave etc.) se acordă doar în urma confirmării unei cereri făcute în scris. 
Pasagerele care au până în 23 de săptămâni de sarcină fără complicații pot călători din România fără certificat medical. Există posibilitatea ca ele să fie rugate să completeze în aeroport o declarație pe proprie răspundere că sarcina este sub 23 de săptămâni. Pasagerele care au între 24 și 27 de săptămâni de sarcină vor fi rugate de cele mai multe ori să completeze în aeroport o declarație pe proprie răspundere. 
Pasagerele care au între 28 și 34 de săptămâni de sarcină pot călători numai dacă au un certificat medical (cu semnătura și parafa medicului specialist) care trebuie să cuprindă data preconizată a nașterii, numărul săptămânii de sarcină la momentul controlului, precizarea că sarcina este fără complicații, numele complet și numărul de telefon al medicului. (În cazul unei sarcini multiple limita este de 32 de săptămâni). 
Pasagerele care au peste 34 (unele companii aeriene 32 sau 35) de săptămâni de sarcină nu sunt acceptate pentru zbor. Căpitanul aeronavei poate refuza însă îmbarcarea și înainte de acest termen în cazul în care consideră necesar. 
Pentru siguranță, nu recomandăm transportul cu avionul mamelor după a 32-a săptămână de graviditate. 
Recomandăm ca femeile gravide să aibă o recomandare specială de la doctor (tradusă și în limba engleză) conform căreia au voie să călătorească cu avionul - recomandarea să acopere toată durata sejurului, data de retur inclusiv. Unele birouri de îmbarcare pot solicita, separat de recomandarea medicului român, un control la plecarea din destinație (făcut chiar și în aeroport) sau/și o recomandare a unui medic agreat. 
BAGAJUL 
În ceea ce privește bagajele pierdute sau întârziate - aceste situații se supun reglementărilor internaționale, fiecare companie aeriană precizând pe site-urile mai sus menționate procedura de urmat în astfel de situații. TEZ nu poate fi ținut responsabil pentru soluționarea plângerilor respective, reprezentanții putând cel mult să aducă la cunoștința turiștilor procedura de urmat. Din motive de securitate, este posibil ca birourile de lost&found din aeroportul unde se depune solicitarea de recuperare bagaj sa dorească să comunice numai cu persoana pe a cărui nume este înregistrat respectivul bagaj. Bagajul de cală intrat în custodia companiei aeriene nu va fi predat decât proprietarului în urma prezentării etichetei de identificare sau persoanei împuternicite legal. 
În ceea ce privește condițiile de transport bagaj, acestea pot fi diferite pentru cursele charter raportat la cursele de linie operate de compania aeriană. 
Blue Air 
- adulții și copiii 2 - 12 ani au dreptul la 1 bagaj de cală de 20 kg/persoană (dimensiuni maxime: 100cmX80cmX30cm) și un bagaj de mână de 10 kg/persoană (dimensiuni maxime: 55cmX40cmX20cm) 
- infanții (0 - 2 ani) au dreptul doar la un bagaj de cală de 20 kg (dimensiuni maxime: 100cmX80cmX30cm); în cazul în care pentru infant se aduce un cărucior, alcătuit din una sau mai multe piese, acesta se consideră bagaj de cală, iar greutatea acestuia va fi parte din greutatea totală admisă, de 20 kg/bagaj. Infanții nu au dreptul la bagaj de mână. 
Pentru animalele de companie se percepe o taxă variabilă, stabilită de compania aeriana și confirmată de TEZ, la cererea Agenției pentru turist. Numărul de animale de companie acceptate per zbor este limitat și este stabilit de către compania aeriană. 
* Pentru destinația Hurghada: 
La zborul de retur turiștii sunt obligați să apeleze la serviciul de înfoliere bagaje de cală, disponibil în cadrul terminalului de plecări al aeroportului Hurghada. Acest serviciu este suportat în întregime de TEZ, iar turiștii vor fi asistați de către reprezentatul TEZ local. 
* Atenție: Nu sunt permise în bagajul de mână sau asupra călătorilor baterii din litiu de dimensiuni mari, de rezervă sau care aparțin unui dispozitiv electronic și pot fi detașate. De asemenea, este interzis transportul aparatelor de zbor fără pilot uman la bord, ghidate de la distanță sau cu pilot automat (drone, quadrocoptere și alte UAV). 
Tarom 
- adulții și copiii 2 - 12 ani au dreptul la 1 bagaj de cală de maxim 23 kg/piesă/persoană (suma maximă admisă a dimensiunilor - înălțime + lățime + lungime - este de 158 de centimetri) și un bagaj de mână până în 10 kg/persoană (a cărei sumă a dimensiunilor nu poate depăși 115 cm); 
- infanții (0 - 2 ani) au dreptul doar la un bagaj de mână - 1 piesă de bagaj a cărei greutate nu poate depăși 10 kg și a cărei sumă a dimensiunilor nu poate depăși 115 cm și/sau un cărucior pliabil. 
Freebird Airlines 
- bagaj de cală - se permite 1 piesă/ pasager până în 20 kg/bagaj și 10 kg/infant; 
- bagaj de mână - se permite 1 bagaj/ pasager în limita a 6 kg/bagaj (dimensiuni maxime: 55cmX40cmX20cm=115 cm); infantul nu are dreptul la bagaj de mână, se poate lua ca și bagaj de mână un cărucior pliabil. 
FlyDubai 
- adulții și copiii 2 - 12 ani au dreptul la 1 bagaj de cală de 20 kg/persoană (dimensiuni maxime: 75 cm x 55 cm x 35 cm) și un bagaj de mână de 7 kg/persoană (dimensiuni maxime: 56 cm x 45 cm x 25 cm); 
- infanții (0 - 2 ani) au dreptul doar la un cărucior pliabil, tip umbrelă (acesta se consideră bagaj de cală). Infanții nu au dreptul la bagaj de mână; 
- bagaj suplimentar adult sau copil 2 - 12 ani: 10 kg - cost 10 eur sau 20 kg - cost 30 eur. 
Depășirea acestor limite impune plăți suplimentare sau modificarea greutății bagajului în funcție de politica fiecărei companii. Toate aceste condiții se completează cu orice alte informări transmise separat Agenților Tez. 
Aparatura electronică (aparat foto, laptop, ipad etc.) sau poșete/borsete trebuie introduse în bagajul de mână. De obicei, produsele cumpărate din Duty Free se acceptă separat. Bagajul care nu se încadrează în dimensiunile și greutatea specifice bagajului de mână va fi preluat și transportat ca bagaj de cală. Compania aeriană poate refuza transportul oricărui bagaj care depășește greutatea maximă admisă, care este neasigurat sau prost ambalat. Bicicletele sunt acceptate la transport numai ca bagaj de cală. Transportul echipamentului sportiv de golf, schi, schi nautic, kite surfing se confirmă numai în scris, în urma unei cereri detaliate, și nu trebuie să depășească greutatea de 15 kg. Acesta necesită ambalare în husă corespunzătoare. 
În afară de precizările generale referitoare la obiectele care nu sunt acceptate în bagaje (care se regăsesc pe website-urile precizate mai sus) pasagerii nu trebuie să introducă în bagajul de cală bani, obiecte de valoare, bijuterii, electronice, documente importante, documente de identitate. Companiile aeriene nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestei recomandări și sunt exonerate în cazul pierderii, deteriorării sau distrugerii acestui tip de obiecte. 
SE ACCEPTĂ DOAR 1 PIESĂ BAGAJ/TURIST ÎN LIMITA SPECIFICATĂ (BAGAJELE NU POT FI CUMULATE, CA NUMĂR DE KG, PER FAMILIE SAU CUPLU)! BAGAJUL/PERSOANĂ NU POATE DEPĂȘI LIMITA DE KG PRECIZATĂ! Pentru cursele charter nu se aplică politica de excedent de bagaj - turiștii trebuie să respecte condițiile specifice precizate mai sus. 
ASISTENȚA TURISTICĂ 
Asistența turistică TEZ se acordă în modurile precizate mai jos. 
La plecare (din aeroporturile mari) turiștii se vor prezenta pentru îmbarcare la ghișeul afișat pentru cursa respectivă. Un reprezentant TEZ se va afla lângă ghișeu doar în scopul supervizării/asigurării că toți pasagerii s-au prezentat la îmbarcare. 
La sosirea în destinație, după ieșirea din clădirea aeroportului, turiștii vor merge la ghișeul TEZ unde, în funcție de hotelul confirmat pe voucher, li se va spune la ce autocar trebuie să meargă pentru transfer. În unele cazuri turiștii nu trebuie să iasă din clădire ci sunt așteptați de personalul de transfer la poarta pe care aceștia ies cu bagajele cu un semn TEZ. Persoana care va înregistra sosirea turiștilor va comunica în mijlocul de transport de transfer numele persoanei și ora la care asistența turistică de hotel îi va vizita la hotel. 
Transferul de grup (dacă nu s-a achitat separat transfer individual - un mijloc de transport care să ducă turiștii direct la hotelul rezervat singuri sau împreună cu alți turiști cu transfer individual la același hotel - sau transfer VIP) presupune deplasarea către regiunea în care se găsește hotelul, cu opriri multiple pentru debarcarea turiștilor la diverse hoteluri din 
regiunea respectivă. Mijlocul de transport va pleca din aeroport către hoteluri după prezentarea tuturor turiștilor; pot exista întârzieri datorate unor situații neprevăzute, în cazul în care unii dintre turiști, din motive obiective, nu se prezintă imediat la transfer. Persoana care însoțește turiștii la transfer (asistența turistică de transfer) poate fi vorbitor de limba română, engleză sau rusă și rolul său este de a supraveghea preluarea corectă a tuturor turiștilor și sosirea în bune condiții la hotel. Această persoană furnizează informații generale turiștilor despre regiune/sejur. 
La plecarea din destinație - cu o seară înainte de plecare, după ora 18:00, turiștii vor avea afișat la panoul TEZ de lângă recepție (câteodată pot primi de la recepție/în cameră) ora transferului; la fel, transferul de grup presupune opriri multiple pentru preluarea turiștilor de la diverse hoteluri din regiunea respectivă. Dacă, din diverse motive, turiștii nu găsesc această ora de transfer afișată, pot da un mesaj asistenței turistice de hotel/pe numărul de telefon de urgență din România și aceasta le va comunica ora la care vor fi preluați. În cazul în care turiștii nu se prezintă la ora precizată pentru transfer, ei vor fi așteptați maxim 15 minute. TEZ nu își asumă responsabilitatea pentru costurile suplimentare pe care turiștii le vor avea pentru a ajunge la timp la aeroport în cazul în care aceștia au pierdut transferul asigurat pentru că au întârziat mai mult de 15 minute. Există destinații unde, conform legislației din domeniu, șoferii trebuie să facă o pauză de minim 30 de minute la fiecare segment de 4 ore de condus încontinuu. De aceea, pentru transferurile care durează mai mult de 4 ore (raportat la momentul plecării șoferului de la garaj), se vor programa opriri - în general la benzinării sau zone cu magazine. Asistența turistică de hotel este reprezentată de persoana care vizitează turiștii pentru o jumătate de oră (1/2 h) pe parcursul sejurului. Această persoană verifică dacă turiștii sunt mulțumiți de hotel, asistă turiștii în rezolvarea diverselor probleme cu recepția, le precizează locația unde vor găsi detaliile transferului de retur, le prezintă programul de excursii opționale. Persoana desemnată poate fi vorbitoare de limba română sau engleză. De principiu, pentru destinațiile Grecia și Turcia asistența turistică de hotel este în mare parte vorbitoare de limba română, mai puțin pentru Mareea Egee, unde asistența turistică este vorbitoare de limba engleză. La fel, pentru Egipt, toate stațiunile au vorbitori de limba română, mai puțin Marsa Alam, unde asistența turistică este vorbitoare de limba engleză. 
De asemenea, la începutul și finalul sezonului turistic, datorită numărului redus de turiști, asistența poate fi făcută doar de vorbitori de limba engleză. 
Persoanele care fac asistență turistică nu pot fi nominalizate înainte de plecare - datorită logisticii complexe și numărului foarte mare de hoteluri deservite, aceste persoane sunt alocate de biroul TEZ local pe anumite zone pentru fiecare sosire în parte. 
În cazul în care turiștii nu folosesc transferurile incluse în pachetul TEZ ei nu vor beneficia de asistență turistică. 
TEZ poate refuza acordarea asistenței turistice în caz de comportament neadecvat, dacă turiștii folosesc cuvinte de amenințare, insultă sau agresează/abuzează în orice formă, verbal sau fizic, reprezentanții săi. 
Turiștii sunt rugați să verifice că, la părăsirea aeronavei, oricărui mijloc de transport de transfer, camerei, și-au luat toate lucrurile personale. Compania aeriană, companiile de transport, hotelurile sau TEZ nu pot fi ținute responsabile pentru lucrurile uitate sau pierdute și nici pentru acoperirea costurilor recuperării acestora de către turiști în cazul găsirii lor. 
În cazul problemelor apărute imediat după sosirea la hotel turiștii trebuie să ne contacteze obligatoriu pe telefonul de urgență (numărul de România care se regăsește pe voucher în partea dreaptă sus - 0040 728 930 981) și asistența se va face telefonic. 
EXCURSII OPŢIONALE 
Excursiile opționale sunt organizate de biroul local TEZ. Orice reclamație referitoare la organizarea și desfășurarea programelor opționale trebuie rezolvată la fața locului, turiștii fiind asistați de reprezentantul local TEZ. Reclamația nu este valabilă dacă este formulată exclusiv la întoarcerea în țară. TEZ nu este responsabil pentru excursiile achiziționate la fața locului ele nefăcând parte din Pachetul de servicii contractat. De asemenea, TEZ nu este responsabil pentru excursiile achiziționate de la alte Agenții locale, întrucât pentru Tez calitatea organizării excursiilor și siguranța personală a turiștilor săi pe parcursul derulării acesteia sunt esențiale. 
Turiștii trebuie să solicite reprezentantului TEZ informații cu privire la condițiile în care se va desfășura excursia opțională: numărul minim de persoane de care este nevoie pentru acordarea unui ghid vorbitor de limbă română sau engleză, itinerariu, orele și locul din care vor fi preluați etc. În aproape toate destinațiile, datorită faptului că principalele piețe de outgoing Tez sunt vorbitoare de limbă rusă, mare parte dintre excursii au ghizi de limbă rusă care prezintă succint informațiile și în limba engleză sau exclusiv de limbă engleză. 
Ghidul alocat excursiilor opționale vorbește limba rusă și engleză, dar, în funcție de numărul majoritar de turiști, ghidul poate vorbi exclusiv limba rusă. 
Prețurile, zilele, obiectivele turistice prezentate în informațiile despre excursiile opționale de pe www.tez-tour.ro sunt doar cu titlu informativ. Prețurile excursiilor diferă în funcție de anumiți factori (regiunea din/în care se face excursia, anumite facilități sau locații diferite care sunt incluse în programe etc.). Rugăm turiștii să verifice cu asistența turistică la sosire ce excursii se pot organiza pe perioada sejurului și ce costuri au în perioada respectivă precum și condițiile de anulare a participării la excursii după plata contravalorii acestora. Pe durata excursiilor recomandăm turiștilor să aibă cu ei: voucherul pentru excursie, pașaport sau copie după pașaport, polița de asigurare, ochelari de soare, încălțăminte comodă, pălărie de soare, loțiune pentru protecție solară, dacă este necesar costum de baie și prosop, aparat foto/cameră video, bani pentru cheltuieli personale. În general (dacă nu se precizează altfel pentru mese) băuturile și apa sunt contra cost. În cazul în care plecarea este dimineața devreme se poate solicita de la recepția hotelului apel de trezire, mic dejun la pachet (cu cel puțin o zi înainte, până în ora 17:00). 
FORMALITĂŢI DE IEŞIRE DIN ŢARĂ 
Pentru a călători în afara țării este nevoie de pașaport valabil minim șase luni de la data returului/carte de identitate, pagini libere pentru aplicarea vizei, asigurare medicală - uneori opțională, diferite confirmări prealabile de servicii. Mai multe detalii găsiți pe www.politiadefrontiera.ro și în documentul Recomandări Poliția de frontieră română alăturat. 
TEZ nu poate fi răspunzător pentru cazurile în care clientul se prezintă pentru plecare după ora limită indicată de Agenția de turism intermediara, nu prezintă toate documentele necesare călătoriei ori în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu. În cazul refuzării intrării turiștilor într-o anumită țară, turistul este responsabil pentru plata oricăror amenzi sau taxe, precum și al costurilor de repatriere. Orice amendă, cheltuială sau penalitate impuse companiei aeriene sau TEZ în cazul nerespectării regulilor de ieșire/intrare, legilor sau cerințelor dintr-o anumită țară va fi imputată direct turistului. Turiștii sunt obligați să se supună controlului vamal sau al oficialităților guvernamentale. 
Turiștii trebuie să ajungă la aeroport cu destul timp înaintea orei stabilite de decolare pentru a permite efectuarea procedurilor de check-in, a celor de frontiera și de îmbarcare. Timpul limita de check-in poate varia în funcție de anumite aeroporturi și de zboruri. Este responsabilitatea pasagerilor să se asigure ca vor îndeplini condițiile de călătorie. Ghișeele de check-in se deschid cu 3 (trei) ore înaintea cursei, timpul limită pentru prezentarea la check-in este de 40 (patruzeci) de minute înaintea orei stabilite pentru decolare. Chiar daca aeronava se află poziționată la sol, din motive de securitate compania aeriana nu va accepta la zbor pasagerii care nu s-au încadrat în orele prevăzute la acest articol. Daca turiștii nu se vor prezenta pentru check-in înaintea timpului limită sau dacă nu au documentele necesare, compania aeriana își rezerva dreptul de a nu-i accepta să călătorească și TEZ nu este răspunzător pentru pierderile de ordin financiar din cauza nerespectării prevederilor din acest articol. 
Neprezentarea turiștilor la check-in pe aeroport (no-show) se penalizează cu contravaloarea integrală a sejurului, TEZ având dreptul să repună în vânzare serviciile nevalorificate. 
În cazul cetățenilor străini care doresc să achiziționeze produse TEZ posibil să existe condițiile speciale trimise separat Agențiilor partenere. Toate condițiile precizate se aplică și în cazul căsătoriilor mixte cu cetățeni români. 
DOCUMENTE DE CĂLĂTORIE 
Turiștii vor primi documentele de călătorie la momentul achitării contravalorii integrale a pachetului către TEZ (momentul achitării însemnând momentul intrării sumelor în contul TEZ). Acestea vor putea fi printate din sistemul tez online (sau, în caz de urgență, transmise pe e-mail Agenției de către departamentul de rezervări). Turiștii sunt obligați sa aibă asupra lor documentele de călătorie, în format fizic, pe toată durata desfășurării Pachetului de servicii contractat. 
Documentele Tez sunt electronice - voucherul trebuie să aibă vizibile logo-ul Tez și codul de bare, biletele de avion logo-ul și datele de identificare ale companiei TEZ. Polița de asigurare nu este valabilă dacă datele turiștilor nu sunt corecte. Documentele sunt valabile fără semnătura sau ștampila TEZ/Agenției. 
Turiștii sunt responsabili pentru prezentarea tuturor documentelor și, dacă este cazul, vizelor, necesare călătoriei lor. 
Procedurile de check-in încep cu minim două ore înainte de ora de decolare; turiștii sunt rugați să se prezinte la aeroport la acest termen. Prin documente de călătorie înțelegem biletul de avion, voucherul și asigurarea multiprodus, se pot adăuga alte materiale descriptive pentru destinația turistică; pașaportul/CI valabile minim 6 luni de la data returului 
(pașapoartele temporare, de serviciu sau diplomatice au regim special). Turiștii sunt sfătuiți să le păstreze cu atenție, deoarece în cazul pierderii sau deteriorării acestora înlocuirea poate fi dificilă sau poate implica costuri suplimentare. 
Condițiile și interdicțiile, măsurile de siguranță, eventualele modificări în orarul de zbor impuse unilateral de către companiile aeriene pot influența derularea sejurului contractat. În cazul producerii riscului asigurat acoperit de către asigurarea multiprodus City Insurance, turiștii trebuie să apeleze numerele precizate pe polița de asigurare pentru a înregistra dauna și a fi informați cum procedează ulterior. 
CONCEPTE 
Conceptul Tez Express se referă la o formulă de confirmare a rezervării la o categorie limitativ definită de hotel (numărul de stele) și de tip de pensiune dar în care nu se individualizează hotelul. Turistul va primi informații la sosirea sa pe aeroportul de destinație, de la reprezentantul TEZ, despre hotelul la care a fost repartizat. 
Hotelurile se alocă de către birourile locale în funcție de disponibilitate cu puțin timp înainte de sosire. Ele fac în general parte din categoria hotelurilor standard sau economic, clasificate de autoritatea națională a țării respective ca facilitate de cazare cu numărul de stele și pensiunea precizate în ofertă. Avantajul definit al acestui tip de oferta îl reprezintă prețul minimizat față de prețul ofertei standard și de aceea îl recomandăm clienților cu buget foarte economic. 
Indiferent de denumirea zonei care apare la selectarea Tez Express în sistem, hotelul poate fi localizat oriunde în destinația selectată. (Antalya se referă la orice regiune din golful Antalyei, orice regiune din Creta sau Rodos se referă de fapt la toată insula, Hurghada se referă la orice stațiune deservită de pe acest aeroport - sistemul nu permite selectarea unei denumiri generice de aceea apare aleatoriu o regiune specifică.) 
Conceptul Tez Variant se referă la o formulă de confirmare a rezervării pentru o listă de hoteluri diferențiate în mai multe variante, în funcție de preț. Hotelul nu este individualizat la momentul confirmării rezervării, fiind specificată doar grupa de hoteluri, dar pentru categoria de preț confirmată turistul va fi cazat într-unul din hotelurile oferite ca alternative în categoria respectivă, cu numărul de stele și tipul de pensiune indicat. De asemenea, turistul va fi informat la sosirea pe aeroportul de destinație, de către reprezentantul TEZ, care este hotelul la care a fost repartizat în funcție de disponibilitatea acestora. 
Conceptul 24h Tez Special se referă la un tip de ofertă disponibilă în sistem doar cu 24/48 de ore înainte de plecarea curselor. Oferta este aleatorie, este anunțată prin newsletter cu câteva ore înainte de afișarea în sistem și cuprinde un singur hotel, maxim trei, cu un preț foarte redus. Numărul de locuri/camere este limitat, plata se efectuează în aceeași zi. 
Seria 1000/10000 sunt oferte Early Booking care se supun condițiilor Early Booking transmise separat, seria 2000 (ofertele Shock) sunt oferte speciale pentru care există un număr limitat de camere disponibile (poate exista și o singură cameră) cu prețuri foarte mici. Tez Hit sunt oferte speciale la hoteluri recomandate la vânzare, Tez Chance sunt oferte cu reduceri consistente de preț pentru date de plecare apropiate, Tez Boom sunt oferte last minute. 
OFERTE SPECIALE 
Rezervările operate la preturile standard sau oferte speciale nu pot fi anulate și refăcute dintr-o ofertă specială nouă, cu preț mai mic. 
PREŢUL PACHETULUI/ TARIF CAZARE 
Prețurile (tarifele) prezentate pe site-ul www.tez-tour.ro și în sistemul tez online sunt exprimate în euro și sunt valabile de la data publicării pentru perioadele specificate. Prețul pachetului turistic reflectă costul pe tip de cameră în funcție de vârsta ocupanților și include: bilet de avion și taxe aeroport aferente, cazare numărul de nopți cu regimul de masă precizat în tipul de cameră ales, transfer de grup aeroport - hotel - aeroport, asigurarea multiprodus și asistența turistică pentru numărul de persoane selectate, doar dacă nu se precizează altfel la momentul transmiterii ofertei. 
Preturile pachetului turistic nu includ: taxa de viză (care se achită la sosire pe aeroportul de destinație sau către autoritatea emitentă a vizei), excursii opționale, alte mese sau apă, băuturi răcoritoare și alcoolice în afară de cele precizate expres ca făcând parte din regimul de masă al hotelului, bacșișuri, alte rezervări de servicii în locul de sejur sau orice tip de cumpărături personale, suplimentele de orice tip (infanți, cine, servicii suplimentare în camere), dacă este cazul. 
Serviciile de cazare individuali se regăsesc în două forme: tarif cazare și asigurare multiprodus pentru tipul de cameră/numărul de persoane/perioada selectate și tarif cazare, transfer individual și asigurare multiprodus pentru tipul de cameră/numărul de persoane/perioada selectate. 
Serviciile de cazare sunt precizate ca număr de zile hoteliere, zi hotelieră însemnând ora 14:00 - ora 12:00 în următoarea zi, respectiv noapte de cazare. În cadrul pachetului prima și ultima zi sunt considerate zile de transport. 
Pentru fiecare ofertă transmisă se precizează ce este inclus în prețul afișat. TEZ are o politică de calcul dinamic al prețurilor, acestea se pot modifica fără notificare prealabilă în orice moment. 
Turiștii trebuie să fie informați prin contract că preturile stabilite în contract pot fi modificate și aceștia au obligația de a achita taxele suplimentare anunțate înainte de începerea programului turistic dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor costurilor de transport, inclusiv costul carburantului, redevențelor și taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/ îmbarcare în porturi și aeroporturi și a taxelor de turist, cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. 
Pentru turiștii străini (mai puțin nativii țării de destinație) care achiziționează pachete charter TEZ cu plecare și retur din/în România de principiu sunt valabile prețurile pachetelor prezentate în ofertă (website, sistem etc.) dacă nu se precizează altfel într-o informare separată. Toate condițiile precizate se aplică și în cazul căsătoriilor mixte cu cetățeni români. Pentru Grecia, Egipt și câteva hoteluri din Turcia aceste reguli nu se aplică, pentru fiecare caz în parte trebuie făcută solicitare conform procedurilor. Pentru solicitările de cazare individuală pentru cetățeni străini prețurile afișate nu sunt valabile și ele trebuie solicitate separat. 
POLITICA DE PREŢ PENTRU COPII 
Pentru copiii sub doi ani (infanți) se percepe un cost diferit de la o destinație la alta, aceștia neavând alocat loc în avion și masă la hotel. Reducerile pentru copii se acordă copiilor care NU au împlinit vârstele specificate până la data plecării. 
Minorii care călătoresc singuri sau doar cu unul dintre părinți vor trebui să prezinte la vamă acordul parental al ambilor părinți sau al părintelui care îl însoțește (după caz), dat în fața notarului public, în formă autentică. Pentru mai multe detalii accesați www.politiadefrontiera.ro. 
În cazul în care copilul împlinește 2 ani pe parcursul sejurului, se va selecta vârsta de 2 ani pentru căutare sejur. 
FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT 
Situațiile de forță majoră și caz fortuit, cum ar fi: războaie, rebeliuni, ostilități, mișcări sociale, arestări sau rețineri în baza unor hotărâri guvernamentale, cutremure, greve, fenomene naturale, carantină, pandemii dar fără a se limita la acestea și în special condițiile meteo nefavorabile nu incumbă societății TEZ/companiei aeriene despăgubiri ori compensații. 
TEZ nu își asumă plata niciunei taxe și nu suportă niciun cost suplimentar (cazare, transport, masă) pe care turistul trebuie să le suporte în cazul anulării temporare a unui zbor, autocar sau vapor decisă de societatea de transport sau de autorități din motive de securitate (condiții meteo, grevă, incidente tehnice, deflagrații, conflicte armate etc). 
TEZ/compania aeriană au dreptul oricând să întârzie sau să anuleze orice cursă, în situația în care nu poate fi executată sau finalizată din cauza: revoltelor, grevelor, blocajelor, tulburărilor civile, reținerilor sau pericolelor iminente de războaie între națiuni, războaielor civile, blocadelor, embargourilor, hotărârilor luate de către autoritățile guvernamentale, inclusiv autoritățile civile aeriene, catastrofelor naturale, incendiilor, inundațiilor, ceții, înghețului, furtunilor, epidemiilor, carantinelor și oricare alte cauze în afara controlului TEZ/companiei aeriene, sau în cazul în care siguranța turistilor și a proprietății este considerată a fi în pericol de către comandantul aeronavei sau de către reprezentanții companiei aeriene, situații în care notificarea va fi făcută fără nicio întârziere. 
În caz de forță majoră TEZ nu se face responsabil iar Agenția intermediara și, respectiv, turistul, nu pot solicita nici un fel de compensație pentru schimbarea de orar sau itinerar chiar dacă acestea intervin după înmânarea documentelor de călătorie, aceste situații fiind astfel circumstanțiate de reglementările europene în materie de trafic aerian. 
În cazul în care compania aeriană transportatoare este nevoită să modifice orarul de zbor, datorită traficului aerian sau altor motive operaționale, TEZ va comunica în cel mai scurt timp posibil aceste informații. Există posibilitatea decalajelor în comunicare care vin din rapiditatea cu care compania aeriană ne comunică în scris aceste schimbări. TEZ nu este responsabil de modificările de orar și de posibilele întârzieri. 
În cazul în care turistul își întrerupe sejurul din motive personale, acesta va suporta toate cheltuielile suplimentare pe care ar fi nevoit să le facă iar sumele aferente segmentului de sejur nerealizat nu vor putea fi solicitate. TEZ poate asista turistul în gestionarea problemelor apărute în limita disponibilității de personal și timp dar nu își asumă nicio obligație privind soluționarea problemelor. 
SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII 
Turistul este obligat să sesizeze fără întârzieri nejustificate, în scris, atât prestatorului de servicii cât și Agenției intermediare, orice deficiență constatată la fața locului cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat. 
In cazul nerezolvării deficiențelor constatate până la terminarea sejurului, Turistul are dreptul să adreseze reclamația Agenției, în scris în cel mult 72 ore de la momentul returului. Reclamațiile se socotesc valabile și se iau în considerare dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de formă: să fie redactate în scris pe timpul sejurului, în cel mult 72 de ore de la momentul apariției situației care face obiectul său; să fie transmise atât reprezentantului local TEZ, cât și Agenției, cu descrierea cât mai precisă a motivelor; să aibă anexat obligatoriu un proces verbal semnat de către Turist, reprezentantul hotelului și reprezentantul local TEZ. 
Agenția intermediara este răspunzătoare pentru menționarea clară și explicită în contract a acestei obligații a turistului și, de asemenea, a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească reclamațiile (forma, termene etc.). 
PROCEDURI DE PLATĂ 
Plata integrală a pachetului turistic se efectuează cu maxim 15 zile lucrătoare înainte de începerea sejurului. Condiții de plată speciale se aplică rezervărilor făcute în regim Early Booking, pentru perioade ce includ sărbători legale sau religioase în România sau în țara de destinație, alte oferte speciale; termenele sunt precizate în scris la momentul ofertării de către TEZ sau la momentul la care sunt aduse la cunoștință de către furnizori. 
COLECTAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele personale ale turiștilor sunt necesare pentru transmiterea către companiile aeriene în vederea emiterii biletelor de avion, contabilitate, cu scop administrativ și legal, analize statistice, pentru a dezvolta și oferi servicii, pentru a facilita procedurile de securitate, de frontiera, vamale, pentru a oferi aceste date agențiilor guvernamentale, în legătura cu călătoria contractata. Este responsabilitatea Turistului sa furnizeze corect datele sale de identificare și contact în vederea stocării și prelucrării lor, răspunzând pentru orice prejudiciu suferit de TEZ ca urmare a nerespectării acestei obligații. 
Informațiile publicate pe website-ul TEZ sunt informații cu scop consultativ, furnizate de hotelurile contractate. Aceste date pot fi modificate oricând. Există posibilitatea apariției unor neconcordanțe în cazul în care hotelul nu comunică în timp util eventualele modificări intervenite în oferta sa de servicii. 
Agenția intermediara este obligată să comunice turistului, în scris sau prin orice altă formă corespunzătoare, înaintea încheierii contractului, informațiile de ordin general privind condițiile de călătorie, regimul pașapoartelor și al vizelor și condițiile privind asigurările de sănătate/anulare a călătoriei/furt, pierdere bagaje necesare pentru călătorie și ședere. Aceste informații au fost comunicate prin intermediul informărilor periodice, de asemenea, se regăsesc pe www.tez-tour.ro 
Design-ul și conținutul website-ului www.tez-tour.ro (http://www.tez-tour.ro/informatii/copyright) precum și al oricăror materiale ce prezintă oferta TEZ (oferta, sistem online, comunicările interne) sunt proprietatea intelectuală a S.C. TEZ S.R.L. Orice încercare de copiere sau fraudă se pedepsește conform legislației în vigoare. Reproducerea conținutului se poate face numai cu acordul expres al S.C. TEZ TOUR S.R.L. 
TEZ nu poartă nici o răspundere pentru informațiile comunicate în mod eronat, incomplet sau incorect către turiști de către Agențiile intermediare.