Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

Contract de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie

Nr. din

Partile contractante

Societatea NOVA TRAVEL SRL, cu sediul în București, Bd. Nicolae Balcescu nr.21, punct de lucru și adresa de corespondență în București, Str. Reînvierii nr. 3-5, etaj 2, cod poștal 02112, telefon: 021-314-3002, email: office@novatravel.ro, număr de înregistrare la registrul comerţului J40/506/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1592741, titulară a Licenţei de turism nr. 319/12.12.2018, pentru Agenţia de Turism NOVA TRAVEL, detinand politele de asigurare: Omniasig - Vienna Insurance Group seria I nr. 53088/14.01.2019; City Insurance, seria BN nr: 1198/02.02.2019 si seria BN nr. 940/17.11.2018; reprezentată prin Nicolae LECH – Director General și Adrian RADU – Director Vânzări, în calitate de organizator, denumită în continuare Agenţia, prin mandatar:
MAGIC TRAVEL SRL cu sediul în Targu Mureş, Bld. Pandurilor nr. 96/13,  puncte de lucru:  Targu Mures, P-ta Trandafirilor nr. 53, tel. 0365424476/ 0744582231 e-mail: office@mtravel.ro / Reghin, str. Petru Maior nr. 50 e-mail: reghin@mtravel.ro; numar de inregistrare la Registrului Comertului din Targu Mures sub nr. J26/1502/2006, cod de inregistrare fiscala 19056509, conturi bancare RO54BTRL02701202B66818XX – RON si  RO29BTRL02704202B66818XX – EUR deschise la Banca Transilvania Targu Mures, titulară a Licenţei de turism nr. 392/19.12.2018, pentru agentia MAGIC TRAVEL, reprezentată prin d-na Annamaria Cont-Stoica, în calitate de administrator, posesor brevet de turism nr. 10108/2005, (mandat de reprezentare) nr.60/data 15.03.2019, denumită în continuare Intermediar
şi
calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna [...], domiciliat/domiciliată în [...], adresa: […], telefon [...]
au convenit la încheierea prezentului contract.
I. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de câtre Agenție prin Intermediar, a pachetului de servicii de călătorie menționat mai jos și înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat la prezentul contract și eliberarea documentelor de plată și călătorie.

Destinatia Perioada

Nr. persoane înscrise Tipul călătoriei:  sejur turistic circuit turistic
Servicii asigurate (în cazul excursiei de tip sejur)

Cazare la hotel
categorie hotel
tip cameră

Nr. nopti
check in check out

Masa transport

Categorie program turistic

Alte servicii
Numele persoanelor înscrise în excursie Data nașterii
   
Numele persoanelor înscrise în excursie Data nașterii
 
II. Prețul

1. Prețul contractului este și cuprinde costul serviciilor de călătorie efective, comision și T.V.A. Prețul va fi plătit după cum urmează:

- Avans , se va achita la momentul semnării contractului;

- Rata I , se va achita până la data de

- Rata II , se va achita până la data de

- Rata III , se va achita până la data de

- Rata IV , se va achita până la data de

III. Numarul minim de persoane necesar pentru realizarea programului:

nu exista un număr minim; persoane, iar termenul limită de informare, în caz de anulare este

INTERMEDIAR / MANDATAR CĂLĂTOR
[revanzator]
Denumirea
Nume
[utilizator/agent alternativ]
Reprezentant
Prenume
Semnătura    Semnătura TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

I. Pachetul de servicii de călătorie este asigurat de agenția de turism organizatoare NOVA TRAVEL
Acesta este responsabil să asigure derularea operativa a programelor și serviciilor, cu respectarea în totalitate a serviciilor prevăzute în program sau comanda Călătorului. În calitatea sa de agenție de turism intermediară, MAGIC TRAVEL este obligată să informeze corect călătorii asupra serviciilor asigurate în program și condițiilor de participare la excursie, conform informatiilor primate de la Agentie.

II. Durata contractului
2.1. Contractul va intra în vigoare în momentul semnării lui de câtre călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice.
2.2. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă contractul prezentat călătorului în modalitatile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă și ilustrează stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative și au caracter informativ. Camera primită de călător poate să nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.
2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

III. Modalități de plată
3.1. Plata pachetelor de servicii de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singura monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referință a BNR din ziua emiterii facturii.
3.2. Plata pachetelor de servicii de călătorie interne (cu locul de desfășurare în Romania) se poate efectua și cu vouchere de vacanță. Plata pachetelor de servicii de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, agenția de turism îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare inițială, mai puțin penalitățile aferente, calculate conform prevederilor pct. 6.1. sau îi poate oferii călătorului un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare față de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.
3.3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
3.4. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de câtre călător, agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanță pot fi restituite călătorului de câtre agenția de turism, în cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.
3.5. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță va cuprinde servicii de cazare (minim și obligatoriu), alimentatie publică, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României.
3.6. În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata prin transfer bancar, pentru pachetele de servicii achiziționate, toate costurile bancare vor revenii părții care inițiază plata, respectiv călătorului.

IV. Drepturile și obligațiile Agenției / Intermediarului
4.1. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția, prin Intermediar, are obligația de a informa călătorul cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii călătoriei, cu excepția cazurilor de la pct. 4.5. lit. a), b), c), când informarea se va face în timp util pentru a permite călătorului să decida începerea călătoriei.
4.2. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de calatorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întarzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră sub competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. În cazul anulării zborului ca urmare a insolvabilității, falimentului, lichidării sau incapacității de plată a Transportatorului Aerian, Agenția  va depune toate diligentele și va acționa cu bună-credință pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agenția  este exonerată de orice răspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natură, cauzate turiștilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene în baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.   4.3. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce tin de siguranța navigării numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere ca este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat. Alteori, destul de frecvent și prin simetrie, linia de croazieră poate modifica categoria cabinei (în special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabină superioară ca și cea rezervată inițial (cabină exterioara/balcon în loc de cabină interioară, suita în loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz în care călătorul nu va trebui să plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei.
4.4. Agenția  poate modifica prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:
a) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;
b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;
c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.5. Agenția  este răspunzatoare de executarea serviciilor de călătorie incluse în contractual privind pachetul de servicii de călătorie, indifferent dacă aceste servicii urmeaza să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor de câtre toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
 
c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legatură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.
4.6. Agentia prin Intermediar are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax, sms etc), cu 2 zile înainte de data plecării, următoarele informații:
a) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului și/sau a intermediaruluiori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenta care să îi permita contractarea organizatorului și/sau a intermediarului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informații care să permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
d) obligaţiile călătorului prevăzute la pct. 5.12, 5.13, 5.14 din prezentul contract.
4.7. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special cu privire la:
a) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;
b) efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenţie.
4.8. Agenţia informează persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.
4.9. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenţia oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.
4.10. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenţia acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.
Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
4.11. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu pct.
4.10 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.
4.12. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la pct. 4.10 şi 4.11 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

V. Drepturile și obligațiile călătorului
5.1. În cazul în care călătorul nu poate să participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunta în scris Agenția  cu cel puțin 7 zile inaintea datei de plecare. În acest caz intre călătorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terța persoana (cesionarul) și Agenția  (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului călătoriei și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc).
În cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai dacă transportatorul aerian permite aceasta modificare.
5.2. Pachetele de servicii de călătorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanță nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
5.3. În cazul sejururilor de odihna și/sau de tratament cu locul de desfasurare în Romania, călătorul are obligația să respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare și se termina de regula la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de călătorie (voucher ori pe biletul de odihna și/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a călătorului.
5.4. În cazul în care călătorul a achiziționat un produs de tip "croazieră", acesta trebuie să ajunga în orasul de plecare cu cel puțin o zi înainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.
5.5. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, călătorul poate:
a) să accepte modificarea propusa; sau
b) să rezilieze contractul, fără a plati vreo penalitate de reziliere.
În cazul în care reziliaza prezentul contract călătorul poate accepta un pachet de substitutie, atunci când acesta este oferit de Agenție prin Intermediar, dacă este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.
5.6. Calatorul este obligat să comunice Intermediarului, în termen rezonabil (comunicat de Agenție, prin Intermediar) de la primirea instiintarii prevăzute la pct. 4.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplica clauzele prevăzute la artr. 4.5lit. b) și c), hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fără plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.7. În cazul în care călătorul decide să participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari în conditiile pct. 4.1 se considera ca toate modificarile au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.8. În cazul în care călătorul reziliaza/denunta unilateral contractul în temeiul pct. 5.6 sau Agenția anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:
a) să accepte la acelasi preț un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agenție prin Intermediar;
b) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioara propus de Agenție prin Intermediar, cu rambursarea diferenței de preț, în sensul rambursarii diferenței de preț dintre cele doua pachete de călătorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
c) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.9. În toate cazurile mentionate la pct. 5.8, călătorul are dreptul să solicite Agentiei și o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau în baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numărului minim de persoane mentionat în contract, iar Agenția  a informat în scris călătorul cu cel puțin:
(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;
(ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
 
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;
b) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca și ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la pct. 4.5 lit. b;
c) anularea s-a facut din vina călătorului.
5.10. Calatorul are dreptul să rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care incetarea îi este imputabila, este obligat să despagubeasca Agenția  pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de călătorie contractat.
5.11. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decat cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii îi apartine. Agenția  va rezolva cerintele călătorului în limita posibilitatilor, eventualele diferente de preț urmand a fi suportate de câtre călător.
Daca călătorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitatilor prevăzute la Cap. VI din prezentul contract și incheierea unui nou contract.
5.12. Calatorul este obligat să achite la receptia unității hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agenție sau Intermediar.
5.13. Calatorul este obligat să prezinte la receptia unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihna și/sau de tratament, etc), în vederea acordarii serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiaza de bilete de odihna și tratament, este obligat să prezinte la receptia unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.14. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fără ca acestea să faca parte din prezentul contract, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agenția  nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor în cauza.
Clasificarea unitatilor de cazare și a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara în parte, călătorul ia act și este de acord cu aceasta.
5.15. Daca pentru efectuarea călătoriei este necesara îndeplinirea de câtre călător a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), călătorul are obligația de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agenția  recomanda și consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, în cazul călătoriei în anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agenția  recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind regimul vizelor. În cazul în care călătorul nu isi respecta obligația de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii călătoriei, care nu sunt în sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agenția  este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii călătoriei.
5.16. Calatorul are obligația de a contacta Intermediarul cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.)
5.17. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii pentru un număr mai mare de calatori, termenii și conditiile generale se extind în mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.18. Calatorul este obligat să foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Agenția  nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de călător ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.
5.19. Calatorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atat la dus cat și la intors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectarii de câtre călător a prevederilor privind locurile de intalnire și orarele, vor fi suportate de câtre acesta.

VI. Renunțări, penalizări, despăgubiri
6.1. În cazul în care călătorul renunță din vina să la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizari după cum urmeaza:
a) 30% dacă anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 100% dacă anularea se face în următoarele conditii:
- nu se prezinta la program;
- intr-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de data plecării (ori în ziua plecării);
- În cazul în care călătorul nu este lasat să treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana să sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;
-în cazul în care călătorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia în termenele stipulate;
Aceste penalizari se aplica la prețul contractului, mentionat la articolul II, în prezentul contract.
6.2. Penalizarile echivalente cu prețul contractului se aplica și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru ca documentele personale, necesare în vederea efectuarii călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de câtre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.3. În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost facuta cu, sau și cu vouchere de vacanță, penalizarea se va deduce în primul rand din valoarea voucherelor de vacanță. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanță, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanță se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici în vouchere de vacanță și nici în numerar în cazul în care călătorul nu doreste un alt serviciu de calatorie.
Daca călătorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu de calatorie, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de
servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de călătorie initiale. În cazul în care călătorul nu isi exprima optiunea în aceasta perioada, Agenția nu îi mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de călătorie ulterior.
6.4. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția, prin Intermediar, și a achitat un avans, nu se prezinta în termenul specificat în oferta, în bonul de comanda, în contract sau în termenul comunicat în scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agenția  are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul călătorului, cu retinerea penalizarilor prevăzute la pct.6.1.
6.5. Pentru biletele de odihna și/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate și stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.6. În cazul în care o ambasada refuza să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor retine toate taxele  datorate de Agenție prestatorilor directi, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.7. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuza să se mai intoarca în Romania și autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.
 
6.8. Calatorul trebuie să depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de călătorie, la agenția de turism la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
6.9. Agenția  va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract, conform prevederilor pct. 5.9.
6.10. Agenția  nu raspunde în situatii de greva, conflicte politice și de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forță majoră și exonereaza de raspundere Agenția .
6.11. Toate sumele mentionate în prezentul capitol se vor retine de câtre Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesara interventia instantelor de judecata.

VII. Reclamații
7.1. Călătorul informează Agenția, prin Intermediar, fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie.
7.2. În cazul în care călătorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligația de a intocmi o sesizare în scris la față locului, clar și explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat și prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
7.3. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii de călătorie vor acționa imediat pentru soluționarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, călătorul va depune la sediul Intermediarului o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea călătoriei, Agenția  urmand ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice călătorului, prin Intermediar, despagubirile care i se cuvin, după caz.
7.4. În cazul în care Calatorul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la pct.7.2 și 7.3 de mai sus, Agenția  este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.
Datele de contact ale Agentiei Intermediare pentru asistenta:
Telefon: 0744582231
E-mail: office@mtravel.ro
Datele de contact ale Agentiei organizatoare pentru asistenta:
Telefon: 004.021.314.3002, 004.0721.289.501
E-mail: outgoing@novatravel.ro, intern@novatravel.ro, office@novatravel.ro
7.5. Daca oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerintele prezentului contract, Agenţia remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
a) neconformitatea nu poate fi remediată;
b) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate. Daca Agenţia, în conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția  dovedeste ca neconformitatea este imputabila călătorului.
7.6. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis să o remedieze într-un termen
rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalităţi de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.
7.7. Calatorul ia act și accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei și serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de inregistrare și solutionare a reclamatiilor prevazuta în capitolul VII să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei să solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
7.8. Vor fi luate în considerare numai reclamatiile facute în nume personal.

VIII. Asigurări - Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei Agentiei de Turism Organizatoare la:
- Societatea de Asigurare Omniasig – Vienna Insurance Group, cu sediul în Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, cod postal 011822, telefon +4 0214057420, pagina web: www.omniasig.ro. Numarul asigurarii Agentiei este 53088, valabilitate de la 14.01.2019 pana la 13.01.2020
- Societatea de Asigurare City Insurance S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et. 1,2,4 si 5, sector 1, telefon 021/2310054/79/90, fax 021/231.04.42, e-mail: office@cityinsurance.ro. Numarul asigurarii Agentiei este: Seria BN, nr. 000001198, valabilitate de la 02.02.2019 pana la 01.02.2020.
Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de câtre societatea de asigurare sunt:
8.1. În cazul în care Agenția  nu efectueaza repatrierea călătorului, acesta are obligația de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după intoarcerea călătorului în Romania, în conditiile politei de asigurare incheiate intre Agenție și societatea de asigurare.
8.2. În cazul în care călătorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimita documentele justificative câtre Agenție prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligația să pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii.
8.3. Calatorul are obligația de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevăzute la pct. 8.2.
8.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de câtre Agenție, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
8.6. Documentele justificative constau în:
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
b) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2, 8.3 și 8.5 din prezentul capitol;
c) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
d) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului și alte documente justificative.
8.7. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct.10.2.
8.8. Despagubirea va fi plătita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de câtre societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.
8.9. În cazul în care după plata despagubirii Agenția plateste debitul câtre călător, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentand debitul.
 
8.10. Facultativ, călătorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno.
8.11. Agenţia de turism nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate, deoarece aceasta este doar intermediar între călător şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta și pot fi următoarele:
a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, biletul de avion, bonul de comanda, oferta, după caz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
c) cataloagele/pliantele/ofertele Agentiei puse la dispozitia călătorului, în format tiparit sau pe suport electronic.

X. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)
    10.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.
 Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod
 independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
   10.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
 (”ANPC”),  are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din
 contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC
 este competentă.
   10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XI. Dispozitii finale
11.1. Contractul impreuna cu termenii și conditiile generale au fost incheiate în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
11.2. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu termenii și conditiile generale și cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
11.3. Agenția  recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; călătorii se pot informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia și achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie și plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii și până în ziua plecării.

Clientul dorește , nu dorește asigurare storno
11.4 Calatorul declara ca a fost informat în mod expres de câtre Intermerdiar, respectiv a luat la cunostinta și este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila și afisata în agenția de turism, cat și pe site-ul Agentiei la https://www.novatravel.ro/images/politica_confidentialitate.pdf, în contextul intrarii în vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”). Prin semnarea contractului, călătorul declara în mod expres și este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal să fie transferate câtre parteneri din tari terțe, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar în scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv în vederea achiziționării serviciilor de calatorie mentionate la art. I.
11.5. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, călătorul isi exprima acordul și luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, mentionate înoferta.
11.6. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat în prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar călătorul și-a asumat raspunderea de a verifica alertele de călătorie la www.mae.ro/travel-alerts.
11.7. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar în situatia în care, în cadrul anexelor, exista termeni și conditii specifice anumitor servicii de călătorie, respectivele conditii vor prevala față de clauzele acestui contract.
11.8. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind Judecatoria Sector 1.
11.9. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
În conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, partile confirma și accepta în mod expres Termenii și conditiile generale considerate a fi clauze neuzuale: 3.1., 3.2., 4.3.-4.6., 4.9.-4.12, 5.3., 5.6.-5.10, cap. VI, 7.2.-7.3., 8.2., 8.3., 8.5., 8.7., 8.8., 11.8

INTERMEDIAR / MANDATAR CALATOR
[revanzator]
Denumirea
Nume
[utilizator/agent alternati
Reprezentant v]
Prenume
Semnătura .............................................. Semnătura ..............................................

 
NOVA TRAVEL
XII. Pachetul de servicii de călătorie este asigurat de agenția de turism organizatoare
Acesta este responsabil să asigure derularea operativa a programelor și serviciilor, cu respectarea în totalitate a serviciilor prevăzute în program sau comanda Călătorului. În calitatea sa de agenție de turism intermediară, […] este obligată să informeze corect călătorii asupra serviciilor asigurate în program și condițiilor de participare la excursie, conform informatiilor primate de la Agentie.

XIII. Durata contractului
2.4. Contractul va intra în vigoare în momentul semnării lui de câtre călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanță prin telefon sau mijloace electronice.
2.5. În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului sub forma de catalog, pliant, alte înscrisuri, site sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax, etc), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, respectiv dacă contractul prezentat călătorului în modalitatile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 republicată privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. Informațiile și fotografiile prezentate în cataloagele, ofertele speciale, site-urile, materialele publicitare prezintă și ilustrează stilul hotelului, caracteristicile generale ale camerelor, imaginile fiind orientative și au caracter informativ. Camera primită de călător poate să nu corespundă în toate cazurile cu fotografia din cataloage, oferte speciale, site-uri, materiale publicitare.
2.6. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie înscris în documentele de călătorie.

XIV. Modalități de plată
3.7. Plata pachetelor de servicii de călătorie externe aferente contractului se poate efectua într-o singura monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referință a BNR din ziua emiterii facturii.
3.8. Plata pachetelor de servicii de călătorie interne (cu locul de desfășurare în Romania) se poate efectua și cu vouchere de vacanță. Plata pachetelor de servicii de călătorie se face respectând prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice și anexelor acesteia. În cazul în care călătorul renunță la pachetul de servicii de călătorie achiziționat cu vouchere de vacanță, agenția de turism îi poate oferi acestuia un pachet de servicii de călătorie la o valoare inițială, mai puțin penalitățile aferente, calculate conform prevederilor pct. 6.1. sau îi poate oferii călătorului un pachet de servicii de călătorie la o valoare mai mare față de pachetul achiziționat inițial din care au fost scăzute penalitățile aferente, cu plata diferenței de preț.
3.9. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.
3.10. Conform OUG nr. 8/2009, în cazul renunțării definitive la pachetul de servicii de călătorie de câtre călător, agenția de turism nu poate restitui călătorului voucherele de vacanță sau contravaloarea acestora în bani. Voucherele de vacanță pot fi restituite călătorului de câtre agenția de turism, în cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de călătorie, doar dacă acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanță conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.
3.11. Pachetul de servicii de călătorie care poate fi achiziționat pe baza voucherelor de vacanță va cuprinde servicii de cazare (minim și obligatoriu), alimentatie publică, transport, tratament balnear, agrement, toate cu locul de desfășurare pe teritoriul României.
3.12. În cazul în care călătorul dorește să efectueze plata prin transfer bancar, pentru pachetele de servicii achiziționate, toate costurile bancare vor revenii părții care inițiază plata, respectiv călătorului.

XV. Drepturile și obligațiile Agenției / Intermediarului
4.3. În cazul modificării uneia dintre prevederile esențiale ale contractului cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare, Agenția, prin Intermediar, are obligația de a informa călătorul cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii călătoriei, cu excepția cazurilor de la pct. 4.5. lit. a), b), c), când informarea se va face în timp util pentru a permite călătorului să decida începerea călătoriei.
4.4. În cazul achiziționării unui pachet de servicii de calatorie având în componență și asigurarea transportului pe cale aeriană, Transportatorul Aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția nu este răspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic. Pentru aceste întarzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiștii conform Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră sub competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. În cazul anulării zborului ca urmare a insolvabilității, falimentului, lichidării sau incapacității de plată a Transportatorului Aerian, Agenția  va depune toate diligentele și va acționa cu bună-credință pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agenția  este exonerată de orice răspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natură, cauzate turiștilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene în baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.   4.3. În situația achiziționării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce tin de siguranța navigării numărul cabinei și locația acesteia pe punți (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova, etc.), dar cu o cabină de aceeași categorie ca cea rezervată inițial, caz în care călătorul nu va fi despăgubit în nici un mod având în vedere ca este vorba de același tip de cabină ca și cel rezervat. Alteori, destul de frecvent și prin simetrie, linia de croazieră poate modifica categoria cabinei (în special la cabinele din categoria Guarantee) cu o cabină superioară ca și cea rezervată inițial (cabină exterioara/balcon în loc de cabină interioară, suita în loc de balcon, etc.), operatie denumita upgrade, caz în care călătorul nu va trebui să plateasca diferenta de categorie, fiind un bonus din partea liniei.
4.13. Agenția  poate modifica prețul contractului, în sensul majorării sau micșorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micșorărilor de preț ale contractului și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:
d) preţul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanţilor sau al altor surse de energie;
e) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părţi terţe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi şi aeroporturi;
f) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Prețurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.
4.14. Agenția  este răspunzatoare de executarea serviciilor de călătorie incluse în contractual privind pachetul de servicii de călătorie, indifferent dacă aceste servicii urmeaza să fie furnizate de organizator sau de un alt furnizor de servicii de călătorie, cu excepția următoarelor cazuri:
d) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
e) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, neîndeplinirea grupului minim urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor de câtre toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice.
 
f) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legatură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.
4.15. Agentia prin Intermediar are obligația să furnizeze în scris călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, fax, sms etc), cu 2 zile înainte de data plecării, următoarele informații:
e) orarele, locurile escalelor și legăturile, precum și, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de călător în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
f) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adrese e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului și/sau a intermediaruluiori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenta care să îi permita contractarea organizatorului și/sau a intermediarului;
g) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informații care să permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
h) obligaţiile călătorului prevăzute la pct. 5.12, 5.13, 5.14 din prezentul contract.
4.16. Agenţia acordă asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, în cazul situatiilor de forță majoră sau al unui eveniment pe care nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, în special cu privire la:
c) furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;
d) efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
Agenţia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă în cazul în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de Agenţie.
4.17. Agenţia informează persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu pct. 5.1 din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.
4.18. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenţia oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit.
4.19. În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenţia acordă călătorului o reducere adecvată a preţului.
Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
4.20. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse în conformitate cu pct.
4.10 al doilea paragraf din prezentul contract, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea preţului şi/sau la despăgubiri, fără a inceta contractul de servicii privind pachetul de călătorie.
4.21. Dacă pachetul include transportul de pasageri, Agenţia asigură de asemenea, în cazurile prevăzute la pct. 4.10 şi 4.11 din prezentul contract, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate şi fără costuri suplimentare pentru călător.

XVI. Drepturile și obligațiile călătorului
5.20. În cazul în care călătorul nu poate să participe la calatoria turistica independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terțe persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunta în scris Agenția  cu cel puțin 7 zile inaintea datei de plecare. În acest caz intre călătorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), terța persoana (cesionarul) și Agenția  (contractant cedat) urmeaza a se incheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. Resposabilitatea incheierii contractului de cesiune revine după caz fie cedentului, fie cesionarului, și niciodata Agentiei (contractantului cedat). Calatorul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum și cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata pretului călătoriei și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari (taxa modificare nume, taxa anulare, etc).
În cazul în care mijlocul de transport este avionul, cesionarea poate fi efectuata numai dacă transportatorul aerian permite aceasta modificare.
5.21. Pachetele de servicii de călătorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanță nu pot fi cesionate în conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță.
5.22. În cazul sejururilor de odihna și/sau de tratament cu locul de desfasurare în Romania, călătorul are obligația să respecte urmatorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face de regula la ora 18:00 a zilei de intrare și se termina de regula la ora 12:00 a zilei de iesire, inscrise pe documentele de călătorie (voucher ori pe biletul de odihna și/sau de tratament, bilet de excursie, etc). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusiva a călătorului.
5.23. În cazul în care călătorul a achiziționat un produs de tip "croazieră", acesta trebuie să ajunga în orasul de plecare cu cel puțin o zi înainte de imbarcare pentru a evita neplacerile sau chiar pierderea croazierei.
5.24. În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, călătorul poate:
c) să accepte modificarea propusa; sau
d) să rezilieze contractul, fără a plati vreo penalitate de reziliere.
În cazul în care reziliaza prezentul contract călătorul poate accepta un pachet de substitutie, atunci când acesta este oferit de Agenție prin Intermediar, dacă este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.
5.25. Calatorul este obligat să comunice Intermediarului, în termen rezonabil (comunicat de Agenție, prin Intermediar) de la primirea instiintarii prevăzute la pct. 4.1 privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, în cazul în care se aplica clauzele prevăzute la artr. 4.5lit. b) și c), hotararea sa de a opta pentru:
c) rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului fără plata penalitatilor; sau
d) acceptarea noilor conditii ale contractului.
5.26. În cazul în care călătorul decide să participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari în conditiile pct. 4.1 se considera ca toate modificarile au fost acceptate și călătorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
5.27. În cazul în care călătorul reziliaza/denunta unilateral contractul în temeiul pct. 5.6 sau Agenția anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, călătorul are dreptul:
d) să accepte la acelasi preț un alt pachet de servicii de călătorie de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agenție prin Intermediar;
e) să accepte un pachet de servicii de călătorie de calitate inferioara propus de Agenție prin Intermediar, cu rambursarea diferenței de preț, în sensul rambursarii diferenței de preț dintre cele doua pachete de călătorie, la momentul incheierii noului contract de prestare de servicii;
f) să i se ramburseze toate sumele achitate în virtutea contractului.
5.28. În toate cazurile mentionate la pct. 5.8, călătorul are dreptul să solicite Agentiei și o despagubire, al carei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al partilor sau în baza unei hotarari a instantei de judecata, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului inițial, cu excepția cazurilor în care:
d) anularea s-a facut datorita nerealizarii numărului minim de persoane mentionat în contract, iar Agenția  a informat în scris călătorul cu cel puțin:
(i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;
(ii) şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;
 
(iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;
e) anularea s-a datorat unui caz de forță majoră (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca și ale caror consecinte nu au putut fi evitate în ciuda oricaror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unității de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la pct. 4.5 lit. b;
f) anularea s-a facut din vina călătorului.
5.29. Calatorul are dreptul să rezilieze/denunte unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care incetarea îi este imputabila, este obligat să despagubeasca Agenția  pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepția cazurilor de forță majoră definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de călătorie contractat.
5.30. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decat cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii îi apartine. Agenția  va rezolva cerintele călătorului în limita posibilitatilor, eventualele diferente de preț urmand a fi suportate de câtre călător.
Daca călătorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala contractului, cu aplicarea penalitatilor prevăzute la Cap. VI din prezentul contract și incheierea unui nou contract.
5.31. Calatorul este obligat să achite la receptia unității hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agenție sau Intermediar.
5.32. Calatorul este obligat să prezinte la receptia unității hoteliere actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihna și/sau de tratament, etc), în vederea acordarii serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiaza de bilete de odihna și tratament, este obligat să prezinte la receptia unității hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie și dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.
5.33. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza, fără ca acestea să faca parte din prezentul contract, sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agenția  nu are nici o responsabilitate asupra presatiilor în cauza.
Clasificarea unitatilor de cazare și a mijloacelor de transport sunt cele oficiale pentru fiecare tara în parte, călătorul ia act și este de acord cu aceasta.
5.34. Daca pentru efectuarea călătoriei este necesara îndeplinirea de câtre călător a unor formalitati suplimentare (de ex. calatoria impreuna cu minori, situatia în care numele călătorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii ei, etc), călătorul are obligația de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agenția  recomanda și consultarea site-ului http://www.politiadefrontiera.ro. De asemenea, în cazul călătoriei în anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agenția  recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informații complete privind regimul vizelor. În cazul în care călătorul nu isi respecta obligația de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare în vederea efectuarii călătoriei, care nu sunt în sarcina Agentiei (de ex. necesitatea obtinerii vizei sau necesitatea de a avea pasaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agenția  este exonerata de orice raspundere în cazul imposibilitatii efectuarii călătoriei.
5.35. Calatorul are obligația de a contacta Intermediarul cu 24 ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc imbarcare, etc.)
5.36. În cazul în care o singura persoana angajeaza servicii pentru un număr mai mare de calatori, termenii și conditiile generale se extind în mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.
5.37. Calatorul este obligat să foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel și bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar și potrivit destinatiei lor. Agenția  nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de călător ca urmare a nerespectarii acestui aliniat.
5.38. Calatorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atat la dus cat și la intors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectarii de câtre călător a prevederilor privind locurile de intalnire și orarele, vor fi suportate de câtre acesta.

XVII. Renunțări, penalizări, despăgubiri
6.12. În cazul în care călătorul renunță din vina să la pachetul de servicii de călătorie care face obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizari după cum urmeaza:
c) 30% dacă anularea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice înainte de data plecării;
d) 100% dacă anularea se face în următoarele conditii:
- nu se prezinta la program;
- intr-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de data plecării (ori în ziua plecării);
- În cazul în care călătorul nu este lasat să treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana să sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;
-în cazul în care călătorul nu respecta conditiile generale ale Agentiei, prezinta acte incomplete sau false, nu are pasaport sau nu achita integral excursia în termenele stipulate;
Aceste penalizari se aplica la prețul contractului, mentionat la articolul II, în prezentul contract.
6.13. Penalizarile echivalente cu prețul contractului se aplica și în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru ca documentele personale, necesare în vederea efectuarii călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de câtre politia de frontiera din alte motive ce tin de persoana acestuia.
6.14. În cazul în care plata pentru serviciile de călătorie interne a fost facuta cu, sau și cu vouchere de vacanță, penalizarea se va deduce în primul rand din valoarea voucherelor de vacanță. Daca penalizarea este mai mare decat valoarea voucherelor de vacanță, diferenta care depaseste valoarea voucherelor de vacanță se va retine din valoarea achitata prin alte instrumente de plata. În cazul în care valoarea voucherelor de vacanță este mai mare decat valoarea penalizarii, diferenta nu se restituie nici în vouchere de vacanță și nici în numerar în cazul în care călătorul nu doreste un alt serviciu de calatorie.
Daca călătorul isi manifesta dorinta de a achizitiona un alt serviciu de calatorie, pentru o perioada ulterioara, atunci diferenta dintre valoarea voucherelor și valoarea penalizarii se va utiliza pentru acest nou serviciu. Termenul în care călătorul poate solicita noul pachet de
servicii de călătorie este de maxim 2 luni de la data rezilierii contractului/renuntarea la serviciile de călătorie initiale. În cazul în care călătorul nu isi exprima optiunea în aceasta perioada, Agenția nu îi mai poate oferi acestuia nici un pachet de servicii de călătorie ulterior.
6.15. În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția, prin Intermediar, și a achitat un avans, nu se prezinta în termenul specificat în oferta, în bonul de comanda, în contract sau în termenul comunicat în scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar Agenția  are dreptul de a anula rezervarile efectuate în beneficiul călătorului, cu retinerea penalizarilor prevăzute la pct.6.1.
6.16. Pentru biletele de odihna și/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agenția va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate și stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
6.17. În cazul în care o ambasada refuza să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor retine toate taxele  datorate de Agenție prestatorilor directi, precum și cheltuielile de operare proprii acesteia.
6.18. În cazul în care călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizeaza pachetul de servicii de călătorie refuza să se mai intoarca în Romania și autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, călătorul respectiv are obligația de a suporta toate aceste cheltuieli.
 
6.19. Calatorul trebuie să depuna în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii de călătorie, la agenția de turism la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luata în considerare.
6.20. Agenția  va acorda despagubiri în functie de gradul de nerespectare a obligațiilor din contract, conform prevederilor pct. 5.9.
6.21. Agenția  nu raspunde în situatii de greva, conflicte politice și de razboi, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum și în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de raspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei parti se considera situatii de forță majoră și exonereaza de raspundere Agenția .
6.22. Toate sumele mentionate în prezentul capitol se vor retine de câtre Agenție din avansul sau prețul total al pachetului de servicii de călătorie achitat de călător, fără a fi necesara interventia instantelor de judecata.

XVIII. Reclamații
7.9. Călătorul informează Agenția, prin Intermediar, fără întârzieri nejustificate, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie.
7.10. În cazul în care călătorul este nemultumit de serviciile de calatorie primite, acesta are obligația de a intocmi o sesizare în scris la față locului, clar și explicit, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii de călătorie contractat, ce se va transmite prompt atat reprezentantului Agentiei, cat și prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentantilor locali ai turoperatorului).
7.11. Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii de călătorie vor acționa imediat pentru soluționarea sesizarii. În cazul în care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, călătorul va depune la sediul Intermediarului o reclamatie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea călătoriei, Agenția  urmand ca, în termen de 30 zile calendaristice, să comunice călătorului, prin Intermediar, despagubirile care i se cuvin, după caz.
7.12. În cazul în care Calatorul nu isi indeplineste obligatiile mentionate la pct.7.2 și 7.3 de mai sus, Agenția  este exonerata de orice raspundere cu privire la deficientele semnalate.
Datele de contact ale Agentiei Intermediare pentru asistenta:
Telefon0744582231
E-mail: office@mtravel.ro
Datele de contact ale Agentiei organizatoare pentru asistenta:
Telefon: 004.021.314.3002, 004.0721.289.501
E-mail: outgoing@novatravel.ro, intern@novatravel.ro, office@novatravel.ro
7.13. Daca oricare dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerintele prezentului contract, Agenţia remediază neconformitatea, cu excepţia unuia din următoarele cazuri:
c) neconformitatea nu poate fi remediată;
d) remedierea implică cheltuieli disproporţionate, ţinând cont de anvergura neconformităţii şi de valoarea serviciilor de călătorie afectate. Daca Agenţia, în conformitate cu primul paragraf lit. a) sau b) din prezentul alineat, nu remediază neconformitatea, călătorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția  dovedeste ca neconformitatea este imputabila călătorului.
7.14. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanţial executarea pachetului, iar Agenţia a omis să o remedieze într-un termen
rezonabil stabilit de către călător, acesta poate rezilia prezentul contract fără plata unor penalităţi de reziliere şi, după caz, poate să ceară, reducerea preţului şi/sau despăgubiri.
7.15. Calatorul ia act și accepta interdictia de a face publicitate negativa Agentiei și serviciilor prestate de aceasta, fără ca procedura de inregistrare și solutionare a reclamatiilor prevazuta în capitolul VII să fi fost îndeplinită. Nerespectarea acestei prevederi da dreptul Agentiei să solicite instantei despagubiri corespunzatoare prejudiciului suferit.
7.16. Vor fi luate în considerare numai reclamatiile facute în nume personal.

XIX. Asigurări - Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de el în cazul insolventei Agentiei de Turism Organizatoare la:
- Societatea de Asigurare Omniasig – Vienna Insurance Group, cu sediul în Bucuresti, Aleea Alexandru nr. 51, sector 1, cod postal 011822, telefon +4 0214057420, pagina web: www.omniasig.ro. Numarul asigurarii Agentiei este 53088, valabilitate de la 14.01.2019 pana la 13.01.2020
- Societatea de Asigurare City Insurance S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru, nr. 93-95, parter, et. 1,2,4 si 5, sector 1, telefon 021/2310054/79/90, fax 021/231.04.42, e-mail: office@cityinsurance.ro. Numarul asigurarii Agentiei este: Seria BN, nr. 000001198, valabilitate de la 02.02.2019 pana la 01.02.2020.
Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de câtre societatea de asigurare sunt:
8.12. În cazul în care Agenția  nu efectueaza repatrierea călătorului, acesta are obligația de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În aceasta situatie societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după intoarcerea călătorului în Romania, în conditiile politei de asigurare incheiate intre Agenție și societatea de asigurare.
8.13. În cazul în care călătorul solicita Agentiei contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimita documentele justificative câtre Agenție prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Calatorul are obligația să pastreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data incheierii derularii pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii.
8.14. Calatorul are obligația de a notifica societatea de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, în legatura cu solicitarea adresata Agentiei privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmarii de primire prevăzute la pct. 8.2.
8.15. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmarii de primire a documentelor justificative de câtre Agenție, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
8.16. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite societatii de asigurare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cererea de despagubire insotita de documentele justificative.
8.17. Documentele justificative constau în:
e) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
f) confirmarile de primire precizate la pct. 8.2, 8.3 și 8.5 din prezentul capitol;
g) fotocopiile de pe documentele de plata a avansului (chitante, ordine de plata etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
h) fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului și alte documente justificative.
8.18. Despagubirea nu poate depasi suma achitata de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor pct.10.2.
8.19. Despagubirea va fi plătita în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de câtre societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.
8.20. În cazul în care după plata despagubirii Agenția plateste debitul câtre călător, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despagubirea primita, în termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentand debitul.
 
8.21. Facultativ, călătorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boala sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurari storno.
8.22. Agenţia de turism nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate, deoarece aceasta este doar intermediar între călător şi asigurator.

XX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta și pot fi următoarele:
d) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, biletul de avion, bonul de comanda, oferta, după caz;
e) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
f) cataloagele/pliantele/ofertele Agentiei puse la dispozitia călătorului, în format tiparit sau pe suport electronic.

XXI. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)
    10.1. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu.
 Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod
 independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
   10.2. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
 (”ANPC”),  are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din
 contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC
 este competentă.
   10.3. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

XXII. Dispozitii finale
11.4. Contractul impreuna cu termenii și conditiile generale au fost incheiate în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
11.5. Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu termenii și conditiile generale și cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2018.
11.6. Agenția  recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; călătorii se pot informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia și achita la momentul semnarii contractului de comercializare a pachetului de servicii de călătorie și plata avansului pachetului, fiind valabila de la data incheierii și până în ziua plecării.

Clientul dorește , nu dorește asigurare storno
11.4 Calatorul declara ca a fost informat în mod expres de câtre Intermerdiar, respectiv a luat la cunostinta și este de acord cu POLITICA DE CONFIDENTIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL disponibila și afisata în agenția de turism, cat și pe site-ul Agentiei la https://www.novatravel.ro/images/politica_confidentialitate.pdf, în contextul intrarii în vigoare a Regulamentului European privind protectia datelor nr.679/2016 (”GDPR”). Prin semnarea contractului, călătorul declara în mod expres și este de acord inclusiv ca datele sale cu caracter personal să fie transferate câtre parteneri din tari terțe, respectiv din afara spatiului european sau din afara spatiului economic european, doar în scopul realizarii obiectului prezentului Contract, respectiv în vederea achiziționării serviciilor de calatorie mentionate la art. I.
11.10. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat complet cu privire la conditiile generale de Comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2018. Prin semnarea prezentului contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate la distanta prin telefon sau mijloace electronice, călătorul isi exprima acordul și luarea la cunostinta cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, mentionate înoferta.
11.11. Calatorul declara ca Intermediarul l-a informat în prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar călătorul și-a asumat raspunderea de a verifica alertele de călătorie la www.mae.ro/travel-alerts.
11.12. Clauzele din prezentul contract au aplicabilitate generala, iar în situatia în care, în cadrul anexelor, exista termeni și conditii specifice anumitor servicii de călătorie, respectivele conditii vor prevala față de clauzele acestui contract.
11.13. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind Judecatoria Sector 1.
11.14. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
În conformitate cu Art. 1203 din Noul Cod civil, partile confirma și accepta în mod expres Termenii și conditiile generale considerate a fi clauze neuzuale: 3.1., 3.2., 4.3.-4.6., 4.9.-4.12, 5.3., 5.6.-5.10, cap. VI, 7.2.-7.3., 8.2., 8.3., 8.5., 8.7., 8.8., 11.8

INTERMEDIAR / MANDATAR CALATOR
[revanzator]
Denumirea
Nume
[utilizator/agent alternati
Reprezentant v]
Prenume
Semnătura .............................................. Semnătura ..............................................